Månadsrapport från Enter Fonder Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
221 strand II
640x640transp Månadsrapporter för maj 2019
640x640transp Eskalerat tonläge i handelskonflikten mellan USA och Kina dämpade börsen under maj.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.

Här kan du ladda ner alla rapporter.

Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
294 Green Leaves in a Forest 000087899133 XXXLarge
Enter publicerar egen hållbarhetsrapport
Som många av er kanske läst om i Dagens Industri och andra nyhetsmedia, har vi i dagarna publicerat vår hållbarhetsrapport för första kvartalet 2019.

Den belyser våra fonders hållbarhetsarbete och ger en utförlig beskrivning av ett antal innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten betonar vikten av att kombinera den kvantitativa hållbarhetsanalysen med finansiell bolagsanalys som vilar på närhet till bolagen. Läs rapporten här
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan