Månadsrapport från Enter Fonder Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
314 sommar
640x640transp Månadsrapporter för juli 2019
640x640transp Under sommaren har makrodata fortsatt att peka på en avmattning i ekonomin. Såväl svenska som internationella räntor har också handlats ner under månaden. FED valde på den sista dagen i månaden att sänka räntan med 0,25%. Flertalet bolag bekräftade också den svagare konjunkturen i kvartalsrapporterna. Fastighetsbolagen fortsatte dock att överlag visa bra siffror.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.

Här kan du läsa alla rapporter.

Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan