Månadsrapport från Enter Fonder Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
320 Mist on the Sierra Nevada Mountains 183417391 5616x3744
640x640transp Månadsrapporter för augusti 2019
640x640transp Augusti var en skakig månad som präglades av oro för handelskrig, svag makrodata och fortsatt fallande räntor. Globala aktiemarknader backade generellt och Stockholmsbörsen gick ner 1,2%, med stora variationer mellan sektorer. Fastighets- och konsumentsektorerna steg kraftigt medan teknologi- och industrisektorerna sjönk. 

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.

Här kan du läsa alla rapporter.

Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan