Webbversion
287 Logga Sverige
342 gr%c3%b6n sj%c3%b6
640x640transp
Enter Fonders Hållbarhetsrapport kvartal 4, 2019

640x640transp Detta kvartal har vi tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp. Bland annat tittar vi på hur bolagen historiskt sett har minskat sina utsläpp.

Läs också mer om vår syn på Essitys hållbarhetsarbete och om vår dialog med Skanska avseende arbetsförhållanden och säkerhet på bolagets arbetsplatser.


Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan