Webbversion
287 Logga Sverige
350 Barrskog
Enter Fonders Hållbarhetsrapport kvartal 1, 2020
I årets första rapport intervjuar vi Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat. John berättar om vilka klimatpolitiska åtgärder som han tror är mest effektiva och kommenterar också hur han tror att den rådande pandemin kommer att påverka framtida hållbara investeringar.

Vi tittar också närmare på SSAB:s och Atlas Copcos hållbarhetsarbete samt berättar om vår dialog med Electrolux.

Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan