Webbversion
287 Logga Sverige
397 Bild4
  • I Enter Fonders senaste hållbarhetsrapport fördjupar vi oss i bland annat fastighetsbranschens utmaningar att nå de uppsatta klimatmålen. Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.
Sverige har åtagit sig att halvera energiförbrukningen fram till år 2030 jämfört med referensåret 2005. Fram till 2019 hade energianvändandet enbart minskat med 7%. Ytterligare minskningar om 43% krävs det närmaste decenniet för att klimatmålen ska uppnås.

I hållbarhetsrapporten görs en genomlysning av fastighetsbolagens energiförbrukning och effektivitet samt hur vi som investerare arbetar med vårt påverkansarbete mot fastighetsbranschen.
  • Vi tittar även på hur ABB genom innovation bygger framtidens hållbara samhällen.  
  • Portföljbolaget K2A blir första bolag i världen vars aktie klassas som grön.
Läs rapporten här
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan