Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
408 december 2020 II
Månadsrapporter för december 2020
Efter en relativt stark avslutning på Stockholmsbörsen, som steg 1,3%, är det med blandade känslor och en sorglig underton vi lägger 2020 bakom oss.

Rent förvaltningsmässigt har Enter klarat sig väl under ett år med extrema kast. Enter Småbolagsfond placerar sig som bästa svenska småbolagsfond under 2020 inom sin kategori hos Morningstar. Även Sverige- och Select-fonderna har utvecklats mycket väl, med årsavkastningar som vida överskrider Stockholmsbörsen som helhet (SIXPRX). Räntefondernas avkastning motsvarar räntenivån i början på året, även om vägen dit varit volatil.
Vi vill tacka alla andelsägare för förtroendet under 2020 och önskar er en god fortsättning på det nya året!

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.

Här kan du läsa alla rapporter.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan