Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
420 m%c3%a5nadsrapport mars 2021 1
Månadsrapporter för mars 2021
Den ekonomiska statistik som kommit in, inte minst från USA, är överlag positiv. Stora stimulanspaket är på gång. För varje månad skapas fler jobb, detaljhandeln förbättras och tillverkningsindustrin ser allt ljusare på framtiden. Tillväxtprognoserna för 2021 har skruvats upp vilket också fått långräntorna att stiga.

Stockholmsbörsen steg med 8% under mars. Det ger en sammanlagd uppgång för årets tre första månader med cirka 15%. Bästa sektorer under mars var Tjänster och Finans medan Råvaror och Hälsovård var relativa förlorare.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan