Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
425 M%c3%a5nadsrapport juni 2021 II
Månadsrapporter för juni 2021
Världens finansmarknader var relativt stabila under månaden. Uttalande från flera FED-representanter i samband med räntebeskedet i mitten på månaden bidrog dock till viss volatilitet. Den stora frågan är fortsatt vad som händer med inflationen. Det finns argument och åsikter för såväl stigande priser som för att det är en övergående situation drivet av flaskhalsar i produktionsleden. I Sverige är det mest troliga att Riksbanken fortsätter att behålla den låga räntan under lång tid framöver.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar enbart i affärsverksamheter som bidrar till lösningar som svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen.
Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan