Trender, omvärld och framtidsstrategier
Dag och tid: Fredag 2 juni kl.8.30-9.15
Digitalt webbinarium via Zoom

Se program och anmälan nedan!
Har ditt företag en plats även i framtiden?

Företagens livslängd är idag betydligt kortare än förut - amerikanska företag som på 30-talet kunde verka och vara lönsamma i 75 år överlever idag i genomsnitt 15 år. En orsak är naturligtvis dagens snabba förändringstakt, inte minst vad gäller digitalisering och hållbar utveckling.

För företag är förändringstider vattendelare - vissa överlever och blir starkare medan andra tappar mark eller försvinner helt. Vad utmärker de som lyckas utvecklas i rätt riktning, i rätt tid? För att ha koll på nya behov och beteenden, trender och tendenser är det viktigare än någonsin för företag och organisationer att analysera framtiden.

Vi ger dig trendspaning, framtidsanalyser och goda exempe
l.
I det här webbinariet berättar vi om hur man kan arbeta med trend- och framtidsanalyser för att skapa hållbara strategier. Vi tar upp inspirerande exempel på företag som har lyckats men berättar även om ett par lärorika misslyckanden. Vi ger dessutom några exempel på trender som är viktiga att hålla koll på och vad som krävs för att bli en duktig framtidsstrateg. Sist men inte minst, berättar vi om vår kommande utbildning för dig som vill bli (ännu) bättre på att navigera företaget in i framtiden.

Föreläsare
Anna Frankzen Starrin och Mia H. Wahlström är grundare av företaget Sign of Times AB. De har gedigen kunskap om vilka omvärldsförändringar och trender som har och kommer att ha störst betydelse idag och i framtiden. Deras trendbibliotek baseras på både globala och lokala källor, personliga nätverk av experter inom olika områden samt en upparbetad fingertoppskänslighet för vad som kommer att få genomslag på olika marknader.

Anna Frankzen Starrin har kallats Robot-Anna i media, p.g.a sitt specialintresse för beteendeförändringar i den digitala transformationens spår. Hon har hjälpt många organisationer med alltifrån innovationsarbeten till framtidsstudier, både nationellt och internationellt. Hon är en av trendspanarna i det globala trendspaningsnätverket Trendwatching och en flitigt anlitad föredragshållare och moderator som var nominerad till Årets talare 2019.

Mia H. Wahlström är ekonom och doktor i samhällsplanering med bred kunskap från arbete med allt ifrån beslutsunderlag till verksamhetsutveckling, ofta på kommuner och företag verksamma på samhällsarenan. Mia har ofta rollen som processledare i visionsarbeten och affärsutvecklingsprojekt. Hon har specialistkompetens inom framtidsstudier, omvärldsanalys, målgruppsundersökningar, konceptutveckling samt utvärdering.

Välkommen!

Vi ses digitalt!

2 juni kl 08:30

Lägg till i din kalender
icons add to calendar
The registration has been closed since 02/06/2023 08:00.