2 föreläsningar under våren; 27/5 och 3/6


Webbversion
58 logga landningssidor
621 Tillit
640x640transp
27 maj + 15 september Öppenhets- och tillitsspiralen
Nätverket Gestalt i Sverige (NGS) presenterar ett seminarium och workshop i två steg med Anders Wendelheim, Kerstin Rodell Lundgren och Dan Borglund.

Hur kan du utveckla och fördjupa dina relationer både i din privata vardag och i arbetet? Och på så sätt skapa högpresterande grupper och organisationer som leder till både ökad produktivitet och förbättrad hälsa.

Välkommen till ett zoom-seminarium 27 maj och en fysisk workshop den 15 september.

Datum och tid: 
Steg 1 – Torsdag 27 maj 2021 kl 16.00-19.00.
Plats: Online via Zoom videokonferens.
Steg 2 – Onsdag 15 september kl 13.00-17.00.
Plats: Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm (om Corona-restriktioner tillåter).

Kostnad: 
Steg 1:
Ej medlem i NGS: 600:- (inkl. moms)
Medlem i NGS: 400:- (inkl. moms)
Steg 2:
Ej medlem i NGS: 1000:- (inkl. moms)
Medlem i NGS: 600:- (inkl. moms)

Både steg 1 och steg 2: 20% rabatt (1280:- resp. 800:-)

Anmäl dig via Simple Signup


Anders Wendelheim är skaparen av Öppenhets- och Tillitsspiralen och boken bygger på båda författarnas egna mångåriga erfarenheter, både som forskare, organisationskonsulter och chef, där de har tillämpat metoderna med överraskande resultat. Anders Wendelheim är doktor i psykologi och har en bakgrund som professor och forskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet, grundare av Core
Consulting Group och har i närmare 35 år hjälpt organisationer med chefs-/ledar- och organisationsutveckling.
Kerstin Rodell Lundgren är civilingenjör i Kemi från KTH och har arbetat inom industrin som chef och ledare i 26 år. Kerstin har arbetat inom läkemedel, stål, skog och energisektorn och har även periodvis kombinerat sitt chefs- och ledarskap med att arbeta med att hjälpa organisationer med chefs-/ledar- och organisationsutveckling.
Dan Borglund har en bakgrund som lärare och forskare inom högre utbildning, främst verksam inom teknikvetenskap,
lärande och pedagogik. På senare år har dock hans livslånga intresse för existentiella och relationella frågor lett honom in på helt nya vägar att utforska. Dan arbetar nu som privatpraktiserande gestaltterapeut med mottagning i centrala Umeå, och som pedagogisk utvecklare på Umeå universitet.

619 Vandra
640x640transp
3 juni - Vandra till mig själv 
Nätverket Gestalt i Sverige, där Gestaltakademin är en av samarbetspartnerna, presenterar Zoom-föreställningen Vandra till mig själv

Livet blir enkelt när du vandrar: äta, sova, gå. Varje dag samma sak. Det som vanligtvis fyller ditt liv finns inte här. Det öppnar upp för allt det du inte hinner tänka på i vardagen.

Eva Malmströms berättelse handlar om vad som händer när du plötsligt får tid att umgås med dig själv och ställa de stora frågorna. Hur du utvecklas som människa och hur det känns att leda dig själv mot ett utstakat mål. Det handlar om vad jag tänkte och kände och om människor jag mötte. Skildringen innehåller nyskrivna texter, bilder, filmer och delar ur den röstdagbok jag spelade in när jag vandrade.
Eva Malmström, Mind&Art AB

Datum: Torsdag 3 juni 2021.
Tid: kl. 17.30-20.
Du är välkommen att logga in 10 min före kl. 17.30 för en stunds kontemplation i tystnad.

Plats: via Zoom, länken till evenemanget får du i ditt kvitto efter anmälan
Ljudet är avstängt för alla deltagare vid ankomst. Var och en kan sedan slå på sitt ljud efter föreställningen, för att delta i påföljande dialog och reflektioner.

Kostnad:
Icke medlem i Nätverket: 500:- (inkl. moms).
Medlem i Nätverket: 350:- (inkl. moms).

Anmäl dig via Simple Signup


Avanmälning
unknown link