Idag presenteras programmet för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte 2023, ett initiativ från Bokmässan, Västra Götalandsregionens Kulturnämnd samt Nordisk Kulturfond.
8533 6 bok23 press sv
LÄS PÅ WEBBEN 5 JULI 2023
bild
Pressmeddelande 230705
Bokmässan efterlyser tydlig och kraftfull litteraturpolitik på Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte 
Idag presenteras programmet för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte 2023, ett initiativ från Bokmässan, Västra Götalandsregionens Kulturnämnd samt Nordisk Kulturfond. Toppmötet har mött ett starkt gensvar från politiker, branschpersoner och företrädare för intresseorganisationer från de nordiska länderna som deltar för att diskutera branschfrågor och litteraturpolitiska åtgärder i syfte att lära om och av varandra. I centrum för programmet står frågor om hur vi möter några av vår tids stora utmaningar: alarmerande siffror på sjunkande läsförståelse bland barn och unga och litteraturbranschens digitala resa i en nordisk kontext; utifrån likheter och skillnader, förutsättningar, behov och politiska åtgärder.
Litteraturpolitik är ett begrepp som sällan förekommer inom svensk kulturpolitik, i motsats till andra nordiska länder. Samtidigt efterfrågas i Sverige allt fler politiska reformer som gör något åt de alarmerande siffrorna som pekar på att barn och ungas läsförståelse sjunker och att de sociokulturella skillnaderna ökar allt mer. Den internationella undersökningen PIRLS 2021 pekar på en drastisk minskning av barns läsförmåga. Statens medieråd menar att läsningen minskar i alla åldrar, i den tidigare bokslukaråldern är det bara var femte barn i åldern 9-12 år som läser dagligen. En rapport från Kulturrådet pekar på att det råder en brist på likvärdighet vad gäller läsande och läsfrämjande åtgärder och att skolan inte lyckas kompensera fullt ut för orättvisorna. Skolinspektionen har flaggat för att läsningen får ta mindre plats i skolan ju äldre eleverna blir och att samverkan med skolbibliotek behöver stärkas. I Förläggareföreningens rapport om barns och ungas läsning framkommer att vi i Sverige läser allt mindre för våra barn i hemmet jämfört med andra länder och att nöjesläsningen minskar drastiskt. Även i den av Myndigheten för Kulturanalys nyligen publicerade ”Kulturvanor 2022” lyfts de socioekonomiska skillnadernas påverkan på läsningen.

– Är läsningen hotad är demokratin hotad. Läsningen vidgar vår förmåga att förstå det som ligger utanför vår egen vardag vilket är avgörande i en demokrati. Vi efterlyser en tydlig och kraftfull svensk litteraturpolitik för att främja barns och ungas läsning men även branschens förutsättningar i en tid präglad av digitalisering, AI och nya affärsmodeller, säger Frida Edman, ansvarig Bokmässan.

Frågorna kommer att lyftas och debatteras under Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte den 27 september som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg, dagen innan Bokmässan 2023. Mötet blir det andra litteraturpolitiska toppmötet i Sverige, efter fjolårets premiär. Huvudtemat förra året var om Sverige behövde en uttalad litteraturpolitik, vilket blev en av slutsatserna från mötet. I år tar mötet ytterligare kliv framåt i det litteraturpolitiska samtalet och lyfter de litteraturpolitiska frågorna till ett nordiskt perspektiv för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan de nordiska länderna.
Programmet är utmejslat utifrån dialog med litteraturens ekosystem av aktörer, och kommer lyfta analyser, frågeställningar och diskussioner runt litteraturbranschens villkor, dess förutsättningar och förändringar, läsning i förändring med nationella krafttag, läs(LUST)främjande insatser och stärkta skolbibliotek, samt morgondagens litteratur, läsning och läsare – centrerat runt frågan om vilken litteraturpolitik Sverige och Norden vill ha.
 
Som värdar för toppmötet står Frida Edman, ansvarig för Bokmässan, Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, och Maria Mediaas Jørstad, direktör Nordisk Kulturfond. Edman avslutar mötet tillsammans med Daniel Andersson, andre vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Det anordnas för särskilt inbjudna delegater från hela Norden – politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå, företrädare för olika delar av litteraturbranschen, universitetsvärlden och författare. Statssekreterare från hela Norden bjuds in. Deltar gör även bland annat årets brunnslockspoet, mångfaldigt prisbelönta Ann Jäderlund. Hon ger en förhandslyssning av årets utvalda dikt som sen görs publik för allmänheten under Bokmässan. För den intresserade går det även att följa toppmötet på Bokmässan Play.

– Med toppmötet vill vi att Litteraturstaden Göteborg ska bidra till en nödvändig kraftsamling för den litteraturpolitiska debatten, och i år utvidgar vi det till ett nordiskt perspektiv. Den goda dialog som inleddes förra året fortsätter i år genom att vi får dela erfarenheter mellan de nordiska länderna. Vi är glada över att tillsammans med Bokmässan och Nordisk Kulturfond kunna belysa litteraturen och läsandet från många olika håll, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

I programmet märks bland annat programpunkten Läsning i förändring, som diskuteras med utgångspunkt i aktuella politiska initiativ i hela Norden som till exempel Norges nationella läslustfrämjandestrategi, Finlands tidiga skolinsatser för svaga läsare och Sveriges utredning om stärkta folk- och skolbibliotek och bemannade skolbibliotek. Hur ska politiken säkerställa att Sverige fortsatt är en litteraturnation? Det diskuteras av en panel bestående av representanter för Sveriges tre politiska nivåer, bland annat Amanda Lind (MP), ordförande i Riksdagens kulturutskott, Alex Bergström (S), ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen och Gabriela Bosnjakovic (M), vice ordförande, beredningen för kultur och fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Vara kommun.

Politikens reflektioner kommenteras av representanter för litteraturbranschen i hela Norden – bland annat Ulrika Caperius, förläggare, Bonnier Carlsen, ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete och ny ledamot i Läsrådet, Kristenn Einarsson, ekonom och forskare inom förlags- och mediebranschen, Jonatan Lamy, vice ordförande, Sveriges Elevkårer, Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare, Föreningen Läsrörelsen och Vibeke Røgler, verksamhetsledare Foreningen !les i Norge.

I en annan av programmets punkter belyses Det litterära ekosystemets villkor idag utifrån sociala, tekniska och geostrategiska förändringar, av en nordisk expertpanel bestående av Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistoria vid Århus Universitet och ordförande i den nytillsatta Kulturministeriets Bogpanel i Danmark, Pamela Schultz Nybacka, företagsekonom vid Södertörns Högskola och utbildningsansvarig för Förlagskunskap Stockholms universitet, och Aslak Sira Myhre, nationalbibliotekarie, Nasjonalbiblioteket i Norge. Kommenterar gör representanter för det svenska litterära ekosystemet, bland annat Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, Grethe Rottböll, ordförande Författarförbundet, och Mikaela Zabrodsky, VD, Svenska Förläggareföreningen.

Delar sina avslutande reflektioner inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 gör H E Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör i Sverige, H E Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, H E Bryndís Kjartansdóttir, Islands ambassadör i Sverige och H E Aud Kolberg, Norges ambassadör i Sverige i samtal med Benny Marcel, Nordisk Kulturfonds direktör 2015-2023.  

– Att vara en del av Nordisk litteraturpolitiskt toppmöte blir en glädjande final för min tid som direktör för Nordisk Kulturfond. Jag ser fram emot september, mot att samlas runt litteraturens förutsättningar och att delta i det starka program som presenteras idag, säger Benny Marcel, avgående direktör Nordisk Kulturfond. 

Litteraturpolitiskt toppmöte är öppet för särskilt inbjudna delegater. Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Allmänheten bjuds in av Författarförbundet att ta del av ett program där litteraturpolitiska frågor lyfts på Litteraturscenen på Bokmässan, i A-hallen (Bokmässans plan ett) torsdag-söndag 28 september-1 oktober. Ta del av Litteraturscenens program här. Notera: entrébiljett krävs.
 
Till programmet för Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte
Pressbilder
Klicka på önskad tumnagelbild för att ladda ner pressbild i fullstorlek.

Ordbild Nordiskt Litteraturpolitiskt Toppmöte / Grafik: Gustaf Normark
Litteraturpolitiskt toppmöte 2022, Stefan Eklund, Marlen Eskander, Christer Nylander, Linnéa Lindsköld, Jeanette Gustafsdotter, Benny Marcel / Foto: Fotograf Natalie Greppi
Litteraturpolitiskt toppmöte 2022 Frida Edman / Foto: Nathalie Greppi

9401 Thumbnail NLT banners 1920x1080 1 9402 thumbnail NLT 2 banners 1920x1080 2
9398 Thumbnail Litteraturpolitiskt toppmo%cc%88te 2022 Stefan Eklund Marlen Eskander Christer Nylander  Linne%cc%81a Lindsko%cc%88ld Jeanette Gustafsdotter Benny Marcel Fotograf Natalie Greppi Bokma%cc%88ssan 9403 Thumbnail Litteraturpolitiskt toppmote SvenskaMassan 2022 FotografNatalieGreppi HQ 10 (1)
bild bild bild bild
Bokmässan, 412 94 Göteborg
bokmassan.se | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$