Bokmässan i Göteborg presenterar idag ännu en internationell satsning.
10560 7 bok40 press sv
LÄS PÅ WEBBEN 4 APRIL 2024
bild
Paul Hermans, Frida Edman, Romkje de Bildt, foto: Gert Mothes
Pressmeddelande 4 april 2024
Flandern och Nederländerna blir  hedersgäster på Bokmässan 2027
Bokmässan i Göteborg presenterar idag ännu en internationell satsning – Flandern och Nederländerna sätts i fokus som hedersgäster och tema på Bokmässan 2027. Samarbetsavtalet signerades av Frida Edman i samband med Leipzig Buchmesse. Det är det andra internationella samarbetet som Bokmässan presenterar på kort tid. 
Flandern och Nederländerna är nära förbundna både språkligt och kulturellt, där det nederländska språket utgör en central del av deras gemensamma arv. Detta har främjat en utveckling i nära samspel, vilket gör det naturligt att välkomna dem tillsammans till Bokmässan.

– I en tid av global osäkerhet blir det extra viktigt att etablera starka kulturella samarbeten för att främja gemenskap, förståelse, perspektiv och mångfald. Vårt samarbete med Flandern och Nederländerna firar inte bara de rika förbindelserna regionerna emellan, utan smälter också samman med Göteborgs och Sveriges historia på ett väldigt speciellt sätt, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

Göteborg hade ursprungligen tre officiella språk: svenska, tyska och nederländska. Staden byggdes bokstavligen av holländare, vilket har lämnat ett bestående avtryck på dess infrastruktur och arkitektur. Holländarnas expertis inom stadsplanering och ingenjörskonst bidrog till konstruktionen av Göteborgs nätverk av kanaler, broar och hamnanläggningar.

Idag delar både Flandern, Nederländerna och Göteborg de klimatutmaningar som stigande vattennivåer medför. Denna gemensamma fråga understryker vikten av samarbete och kunskapsutbyte för att utveckla effektiva lösningar för hållbar stadsutveckling och klimatanpassning. Men framför allt ska samarbetet öka synligheten för litteratur från Flandern och Nederländerna i Sverige, och vice versa.

Samarbetsavtalet signerades nyligen på Leipzig Buchmesse, där regionen var hedersgäster, av Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg, Paul Hermans, direktör för Flanders Literature och Romkje de Bildt, direktör för Dutch Foundation of Literature. De två regionerna har varit i fokus på Bokmässan i Göteborg tillsammans en gång tidigare, år 1997.

– Vi är mycket glada att återvända till Göteborg efter 30 år. Inbjudan från Bokmässan i Göteborg ger oss en fantastisk möjlighet att introducera en ny och engagerad generation av författare som visar djupet och mångfalden i vår litteratur över alla genrer. Mässan är den idealiska plattformen för att skapa en ny drivkraft för samarbetet mellan våra regioner och för att fördjupa utbytet med läsare från Sverige och övriga Skandinavien, säger Paul Hermans, direktör för Flanders Literature.

– Under Bokmässan i Leipzig har vi än en gång märkt hur mycket litteratur och översättning betyder för en vital kultur och demokrati. På Bokmässan i Göteborg 2027 ser vi fram emot att stärka våra internationella band, utforska det litterära utbytet mellan våra länder och fira vår gemensamma kärlek till litteraturen. Det finns många nya och spännande holländska litterära röster - inom och utanför boken – som vi ser fram emot att dela med svenska läsare och förläggare säger Romkje de Bildt, direktör för Dutch Foundation for Literature.

Flandern och Nederländerna är två rikt kulturella regioner i Europa, var och en med sin egen unika identitet och bidrag till litteraturen, konsten och historien. Flandern, som är beläget i den norra delen av Belgien, har en befolkning på cirka 6,8 miljoner människor som bor i urbaniserade områden med historiskt och kulturellt viktiga städer som Antwerpen, Gent och Brügge. Nederländerna, med en befolkning på 17,9 miljoner människor, ligger till stor del under havsnivån och är känt för sina städer Amsterdam, Rotterdam och Haag.

Sedan 2020 har nästan 50 holländska litterära verk publicerats på svenska, och många fler översättningar är på gång.

Klassiska holländska romaner från författare som Hugo Claus, Harry Mulisch och Hella Haase har översatts till svenska – och världen över. Under de senaste åren har det i både Nederländerna och Flandern framträtt en ny generation författare som är politiskt engagerade och har starka åsikter. Ämnen som klimatförändringar, rasism och ojämlikhet mellan könen syns i deras romaner, poesi och facklitteratur. Författare som Lize Spit, Lucas Rijneveld, Stefan Hertmans, Caroline de Gruyter och Eva Meijer – alla publicerade i Sverige - är dagens litterära röster. Inom barnlitteraturen är Bart Moeyaert (som vann Almapriset 2019) och Anna Woltz betydelsefulla författare vars verk publicerats i många länder, Sverige inkluderat.

Kulturinstitutionerna Flanders Literature och Dutch Foundation for Literature kommer att ansvara för regionernas gemensamma närvaro på Bokmässan 2027, som kommer att inkludera en delegation av författare från regionen.

Ambitionen är att det tematiska fokuset i Göteborg och det kulturella och litterära utbytet ska leda till fler översättningar och ett betydande kulturellt utbyte mellan Sverige, Flandern och Nederländerna.

Nyligen presenterade också Bokmässan att Québec blir Guest of Honour för 2026.

Bokmässan 2027 kommer att äga rum den 26–29 september.
Pressbilder
Klicka på önskad tumnagelbild eller länk för att ladda ner en pressbild i fullstorlek. Ange fotografens namn.

Paul Hermans, Frida Edman, Romjke de Bildt/Foto: Gert Mothes

Frida Edman/Foto: Niklas Pohl
Bokmässans mässgolv 2023/Foto: Niklas Maupoix

10761 300x200 Go teborg Book 07 edit (1) 10431 Tumnagel 300x200 Frida Edman foto Kristian Pohl
10759 46A4022 (7) 9400 vit thumbnail 300x200
bild bild bild bild
Bokmässan, 412 94 Göteborg
bokmassan.se | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$