Även norska gymnasieelever ges möjlighet att medverka 
10560 7 bok40 press sv
LÄS PÅ WEBBEN 29 APRIL 2024
bild
Gymnasiedagen 2023. Foto: Niklas Maupoix
Pressmeddelande 240429
Talman Andreas Norlén deltar i Gymnasiedagen på Bokmässan med fokus på demokrati och läsning  
Även norska gymnasieelever ges möjlighet att medverka
Sveriges talman Andreas Norlén deltar på Gymnasiedagen på Bokmässan i Göteborg den 27 september, där årets program för gymnasieeleverna kommer att ha ett tydligt fokus på demokrati och läsning. Med sitt långvariga starka intresse för litteratur och i sin roll som Sveriges riksdags främste representant har talmannen en given roll i att uppmuntra nästa generation att delta i det demokratiska samhället. Ny samarbetspartner till Gymnasiedagen 2024 blir Svensk-norska samarbetsfonden och i år ges även norska gymnasieelever möjlighet att delta.
Gymnasiedagen på Bokmässan återkommer för tredje året i rad, i år med fokus på demokrati, ungdomars avgörande roll i samhället och litteraturen. Cirka 1 500 gymnasieelever får möjlighet att tillsammans med sina lärare besöka Bokmässan utan kostnad fredagen den 27 september. Målet med årets program är att stärka gymnasieelevernas medvetenhet och engagemang för demokratiska värderingar, samtidigt som de uppmuntras att utforska litteraturen och känna ägandeskap av språket.

– I en utmanande tid vill vi lyfta möjligheter och sänka trösklarna att besöka Bokmässan som en samlingsplats för litteratur och samhällsfrågor. Årets upplaga av Gymnasiedagen pekar på läsning och språket som en förutsättning för demokrati. Tillsammans med viktiga röster som Andreas Norléns, sätter vi ljuset på det egna värdet, den egna rösten och möjligheten att bidra framåt, säger Sandra Lewinsson, Affärsansvarig förskola, skola och bibliotek på Bokmässan. 

Gymnasiedagen på Bokmässan 2024 inleds med en särskild programpunkt på temat Demokratiskt självförtroende: det du gör kan göra skillnad. Talmannen medverkar med ett anförande. I en efterföljande paneldiskussion medverkar bland annat Noura Berrouba, LSU - Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, vars uppdrag är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt och Andreas Magnusson, Fridays for future. Syftet är att ungdomarna ska få syn på alla de små, små demokratiska val vi alla tar varje dag och ge perspektiv som visar att deras egna röster är betydelsefulla. Det finns många sätt till engagemang och påverkan. Också små handlingar – eller icke-handlingar – påverkar vårt samhälle och dess utveckling.

Därefter får gymnasieeleverna möjlighet att utforska allt Bokmässan har att erbjuda. På mässgolvet kan de vandra mellan olika montrar och upptäcka ett brett utbud av böcker från olika förlag och författare, samt spännande samtal på Bokmässans scener. Eleverna får också tillgång till Bokmässans seminarieprogram på plan två, som belyser olika frågor i samhället genom den samtida litteraturen.

Elever från hela Sverige bjuds in via utskick till gymnasieskolor runt om i landet. Nytt för i år är att evenemanget även sträcker sig över landsgränserna, då även elever från Norge bjuds in.

- Vi vill visa ungdomar att deras val spelar roll. Ingen kan ändra hela världen, men allt vi gör eller väljer att inte göra får konsekvenser. Vårt agerande idag blir historia imorgon, och just nu skrivs historien om ditt liv och din samtid. Vad vill du göra för att påverka din lilla, lilla pusselbit i den historien? Vi är superglada och stolta över att få möjligheten att samarbeta med Bokmässan om Gymnasiedagen och att vi tillsammans kan nå så många ungdomar med ett program som fokuserar på demokrati, säger Anna Florén, vd på Svensk-norska samarbetsfonden. 

Svensk-norska samarbetsfonden är en svensk stiftelse som har sin bakgrund i den svenska hjälpen till Norge under andra världskriget, och vars vision är att utgöra en betydande kraft för samarbete, möten och kunskap mellan framför allt den yngre svenska och norska befolkningen.
 
Gymnasiedagen genomfördes första gången på Bokmässan 2022 och sedan 2023, då tillsammans med förlaget Natur och kultur, med ett fokus på läsning och på att sänka trösklarna till kulturen via besök på Bokmässan. Redan första året deltog nästan 1 200 elever från stora delar av Sverige.

Den fyrtionde Bokmässan i Göteborg äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 26–29 september. Gymnasiedagen genomförs fredag 27 september.
bild bild bild bild
Bokmässan, 412 94 Göteborg
bokmassan.se | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$