Ett pressmeddelande från Bokmässan och Västra Götalandsregionen
10560 7 bok40 press sv
LÄS PÅ WEBBEN 12 JUNI 2024
bild
Litteraturpolitiskt toppmöte 2023. Foto: Natalie greppi 
Pressmeddelande 2024-06-12
Från Bokmässan och Västra Götalandsregionen
 
Förändring och konkreta politiska förslag i fokus på årets litteraturpolitiska toppmöte i Göteborg
Bokbranschen befinner sig i kraftig förändring och dagens litteraturpolitik är omdiskuterad. Är svaret en ny litteraturutredning? Idag presenteras programmet för årets litteraturpolitiska toppmöte i Göteborg. Det äger rum den 25 september i samband med årets bokmässa med syfte att genom utbyte stärka den svenska litteraturpolitiken på nationell, regional och lokal nivå.
Mötet arrangeras av Bokmässan i Göteborg med Kulturnämnden Västra Götalandsregionen som huvudpartner. Programmet är framtaget i samarbete med Göteborg UNESCO City of Literature och Nätverkstan samt flera branschorganisationer.

Den senaste statliga utredningen på litteraturområdet i Sverige presenterades 2012. Mycket har hänt sedan dess. Ljudboken lockar fler lyssnare medan läsningen av tryckta böcker minskar. Under 2010-talet försvann var fjärde bokhandel. Biblioteken utmanas och utvecklas. Boken är både en vara och en kulturbärare och därför intressant för flera politikområden. Vilken politik krävs, på nationell, regional eller kommunal nivå? Vad säger branschen, politiken och forskningen?

Som värdar för mötet står Frida Edman, ansvarig för Bokmässan samt Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Med Litteraturpolitiskt toppmöte har vi etablerat ett forum där litteraturpolitik diskuteras på allvar. Det är hög tid att konkretisera vad en sådan politik kan bestå av, i år kommer vi se konkreta förslag och ett möte mellan bransch och politik som förhoppningsvis stärker den svenska litteraturpolitiken, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

Litteraturpolitiskt toppmöte vänder sig till lika delar politiker och tjänstepersoner samt litteratur- och förlagsbranschen och organisationer på gräsrotsnivå med intresse för litteratur.

- Med det tredje litteraturpolitiska toppmötet vill vi diskutera vilka kultur- och litteraturpolitiska initiativ som behöver tas för att stärka läsningen och litteraturen som konstform. Den nationella litteraturpolitiken är över tio år gammal, kanske behöver den förnyas, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

I programmet synliggörs flera perspektiv. Det politiska representeras av Mats Berglund, ordförande kulturutskottet och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet, Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, Carl Forsberg, förste vice ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen (MP), samt Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare Kulturdepartementet. Aktuell forskning belyses av Ann Steiner, professor i litteraturvetenskap och Tore Slaata, statsvetare och professor i medievetenskap. Branschen kommer genom representanter från Författarförbundet, Förläggareföreningen, Bokhandlareföreningen, Nordiska Oberoende Förlags Förening, Svensk Biblioteksförening, Sveriges Lärare, Läsrörelsen och Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter att påvisa konkreta förslag som en litteraturpolitik behöver innehålla.

Mellan dialog och samtal medverkar poeterna Channa Riedel, Sara Garib och Lina Ekdahl, samt serietecknaren Sara Granér. Brandtal hålls av bookfluencern Jack Edwards, känd som Internet's Resident Librarian.

Toppmötet äger rum på Svenska Mässan i Göteborg med omkring 100 medverkande delegater.
8450 pil
bild bild bild bild
Bokmässan, 412 94 Göteborg
bokmassan.se | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$