Anmälan och fullmakt
Årsmöte Tysk-Svenska Handelskammaren
25/05/2021 14:00 - 16:00
Jag vill delta på följande sätt:
Här nedan fyller du i din fullmakt.
Om du inte har möjlighet att delta på årsstämman är vi mycket tacksamma om du ställer ut en fullmakt för att utöva ditt företags rösträtt den 25 maj 2021 och bidra till att göra stämman beslutsför.

Jag är behörig representant av ovannämnt medlemsföretag och kommer inte att delta på årsstämman 25 maj 2021. Jag ger, i enlighet med 9 §, 5:e stycket, i Tysk-Svenska Handelskammarens stadgar, fullmakt till nedan markerade röstberättigade medlem.
Denna fullmakt omfattar även rätten att lämna transportfullmakt.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan. Vänligen se vår integritetspolicy här samt informationen här om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i detta avseende. Om du har några frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@handelskammer.se. Får du inte redan inbjudningar från oss vill vi gärna fortsätta att bjuda in dig till relevanta event. Det går alltid att avregistrera sig på respektive utskick.
519 800x80 TSHK och AHK
Tysk-Svenska Handelskammaren | Deutsch-Schwedische Handelskammer
Box 27104

SE-102 52 Stockholm
Tel +46-8-6651800
www.handelskammer.se
Hej! Tack för visat intresse för vår årsstämma. Tyvärr är anmälan stängd. Frågor? Kontakta katharina.hardt@handelskammer.se