Nyhetsbrev om näringsliv och tillväxt -  april 2020 Visa i webbläsare
NÄRINGSLIVSENHETEN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
774 Kollage f%c3%b6retagsfrukost 24 april mindre
Från kris till handling och vägen framåt
Vårens andra digitala företagsfrukost på tema – från kris till handling, och vägen framåt, livesändes av Näringslivsenheten och HNEF, fredagen den 24 april. Om du missade att se att se livesändningen, kan du se den i efterhand. Mer om företagsfrukosten och se frukosten här.
772 Petra Forsstr%c3%b6m 1x1
1x1
– Låt oss fortsätta att låna varandras hjärnor!
Det görs massor av fantastiska saker där ute för att ta oss från kris till handling. Eftersom jag själv varit småföretagare i många år så tänker jag ofta på hur vi kan hjälpas åt som företagare, människor och som Härnösandsbor för att komma starkare ur krisen. Idag är jag oerhört stolt över de många olika åtgärder som vi i teamet tillsammans med, HNEF, kollegor i kommunen samt eniga politiker lyckats sy ihop på några veckor. Tjänster som kan stötta och hjälpa många av våra företagare dels vår Företagsakut, men också initiativ vi lanserat för att bygga lojalitet och skapa förståelse för hur viktigt det är att stötta våra lokala företag. Lägg till de åtgärder där vi samarbetar inom Regionen, med Bizmaker, ALMI, Destination Höga kusten med flera för att erbjuda akut hjälp till våra krisbranscher. Fler är dessutom på väg. Allt detta har vi åstadkommit genom att lånat varandras hjärnor, för att bolla alla de utmaningar som vi står inför som kommun, som företagare och som staden Härnösand. Inget av detta hade förstås vara möjligt om vi inte samverkat och pratat med varandra, tack!

Min devis har alltid varit att det händer positiva saker när människor möts. I tider som dessa är det extra viktigt skapa mötesplatser där erfarenheter möts, för att lösa nutida och framtida utmaningar. Låt oss fortsätta att fortsätta vår dialog i olika format, jag är helt säker på att det ger nya perspektiv och nya möjligheter.
#mitthärnösand #hemmabrautebäst #viställerinteinviställerom #näringslivhärnösand

Premiär för ”Walk and Talk” – Pratpromenader som frigör kreativiteten
Som de flockdjur vi är, behöver vi träffa varandra för att bolla, prata, peppa, vara kreativa och tänka framåt. Kris innebär ju som bekant utveckling, och vi är helt säkra på att det kommer att öppnas en hel del nya fönster framöver. Men vi behöver hjälpas åt. Pratpromenader är ett sätt att reflektera över ett ämne, eller sin egen situation, och dela med sig av sina erfarenheter till andra. Formatet har också visat sig vara ett överlägset sätt att vara kreativ och släppa begränsningar och tankefällor. För att inte tala om de positiva hälsofördelar det ger.
Den 12 maj, kl 11:45-13:00 arrangerar vi vår första pratpromenad i samarbete med HNEF och våra politiker. Vi går Gådeåleden tillsammans och möjlighet finns att äta lunch vid Sparudden. Anmäl dig här. Vi har begränsat antalet till 30 deltagare och vi kommer att promenera två och två. Det kommer att finnas möjlighet att beställa en lunchpåse. Vi återkommer om det.

Hälsningar Petra Forsström, Näringslivschef, Härnösands kommun.
768 kronholmen flygbild
Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i Sverige
Företagare ger Härnösand gott betyg för service och myndighetsutövning. 
Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i Sverige när företagen sätter betyg på service och myndighetsutövning. Det visar en ranking från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Rankingen bygger på SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat. Till grund för dem ligger resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).
Läs hela artikeln här.
777 Hemma bra ute b%c3%a4st!
Hemma bra, ute bäst – ett nytt sätt att träffas utomhus
Hemma bra, ute bäst! Härnösands kommun lanserar nu initiativet ”Hemma bra, ute bäst”. Syftet är att stötta små företagare i café- och restaurangbranschen samtidigt som vi hittar nya sätt komma ut och röra oss i friska luften.
På hemsidan går det att ladda ner tre olika kartor, med lättillgängliga leder runt om i kommunen. Vandringslederna är allt från 500 meter till fem kilometer långa. Kartorna är utformade så att du kan välja att gå hela eller delar av de utpekade sträckorna.
#mitthärnösand #näringslivhärnösand.
Läs mer om kampanjen på hemsidan här.

776 F%c3%b6retagsakuten Johan och Ulrika
Företagsakuten - Krishantering för dig som är företagare
Om du som företagare vill ha hjälp att sortera dina tankar utifrån den här nya situationen som uppkommit, så kan du söka stöd genom Härnösands kommuns nya tjänst Företagsakutens - Krishantering för dig som är företagare.
Det kan vara alltifrån tankar och funderingar om hur du själv mår, till idéer och hjälp att strukturera upp vägen framåt i din verksamhet. Fundera inte på vilken hjälp du behöver. Du kan få upp till fyra timmars kostnadsfri företagsrådgivning, handledning och goda råd. Kontakta oss, så lotsar vi dig vidare till någon av våra sju konsulter som är ansluten till tjänsten. www.harnosand.se/foretagsakuten eller titta på filmen: https://youtu.be/1Fzs-BqiJKQ
I filmen och på bilden, visas två av de anslutna konsulterna i tjänsten Företagsakuten. Johan Mast - Johan Mast Consulting AB och Ulrika Ekebro - Ekebro Utveckling AB.
Företagsstöd och affärscoachning
766 Utvecklingscheck bild
Utvecklingscheck
- Nytt stöd för dig som företagare
För att kunna utveckla ditt företag erbjuds du som småföretagare en möjlighet att söka stöd. Utvecklingschecken från Region Västernorrland kan sökas av företag med verksamhet i Härnösand som har 1-9 sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning.
• Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kr.
• Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
• Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
• Hårda investeringar får utgöra maximalt
60 000 kr av det totala investeringsbeloppet.
• Maximalt 150 000 kr kan ges som stöd.
Mer information om utvecklingschecken och andra stöd hittar du här. 
775 H%c3%b6ga kusten utvecklingsprogram sk%c3%a4rmklipp
Höga Kusten Utvecklingsprogram 
- Du som företagare inom besöksnäring kan söka stöd
Du som besöksnäringsföretagare har nu möjlighet att investera i din utveckling.
Nu finns det ett antal olika företagsstöd som du som företagare inom besöksnäringen i Höga Kusten kan söka. Höga Kusten Utvecklingsprogram syftar till att mildra effekterna av pandemin och att företagen ska stå stärkta när krisen är över. Bland annat finns ett utbildningsprogram, stöd för produktutveckling, översättningscheck och kommunikationsrådgivning.

Mer information om Höga Kusten Utvecklingsprogram hittar du här.
767 Omst%c3%a4llningsakuten BizMaker
Omställningsakuten
Driver du företag i Västernorrland? Har du utmaningar att lösa för att ta dig genom krisen? Just nu erbjuder BizMaker 8 timmar kostnadsfri affärscoachning för att stötta dig som företagare att hitta nya vägar fram för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus. Maila ditt intresse på: omstallning@bizmaker.se
771 Almi bryggl%c3%a5n
Almis Brygglån
Almis Brygglån är riktad till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.
Läs mer på Almis hemsida om Brygglånet.
Kulturella och kreativa näringar
769 3449443 konstnarspenslar
Information till dig som är verksam inom kulturella och kreativa näringar (KKN)
På Härnösands kommuns webbsida hittar du länkar till några av de myndigheter och aktörer som kan ha värdefull information för dig som är verksam inom kulturella och kreativa näringar. Sidorna fylls på och uppdateras kontinuerligt med ny information. Som företagare omfattas du självklart även av övriga generella insatser som riktar sig till näringslivet.
www.harnosand.se/foretagshjalpen
770 RVN kultur och kulturst%c3%b6d
Kultur och kulturstöd från regionen
På Region Västernorrlands hemsida finns det samlad information till dig kulturskapare.
Här finns mer information på vilka kulturstöd som finns att söka.

Regionen bjuder in till dialogmöte för dig som är kulturskapare. För att kunna diskutera frågor kring stöd, planerade arrangemang och arbeten tillsammans med samverkanspartners bjuds alla kulturskapare, -föreningar och -verksamheter till ett antal digitala träffar. Nästa möte är torsdagen den 30 april, klockan 10.00-10.30. Klicka här för att ansluta till dialogmötet i Teams.