Inbjudan från Peckas Naturodlingar och Härnösands kommun
Visa i webbläsare
Konferens den 5 dec om kretsloppsodlingar och Food Tech som framtidsnäring        
Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring vilket för med sig stora möjligheter till tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Ur ett sysselsättningsperspektiv behöver Sverige skapa och utveckla nya näringar för att få fler i jobb. Livsmedelsindustrin har stor potential att bidra till detta. I Härnösand finns Europas största kretsloppsodling av fisk och grönsaker, Peckas naturodlingar, och Västernorrland tittar nu på liknande odlingar och andra satsningar på Food Tech som ny framtidsnäring och industri för länet.

Välkommen till en dag med studiebesök på Peckas Naturodlingar och seminarier med KTH, SSEC och Refarm 2030, nationella nätverk för mer hållbar och ökad matproduktion i Sverige, Food Valley of Bjuv, Business Sweden, Härnösands kommun och Macklean, som gjort flera regionala livsmedelsstrategier.

Konferens och studiebesök är kostnadsfritt och en del av Peckas Naturodlingars projekt med KTH, finansierat av Jordbruksverket, och Härnösands kommuns förstudie med Region Västernorrland om Framtidens Livsmedelsindustri.
Plats: Hörsalen, Västernorrlands museum, Härnösand
Datum och tid: Den 5 dec kl 9-16 med efterföljande studiebesök och tomatinspirerad mingelmat på Peckas Naturodlingar. Anmälan till konferensen via mail här eller till Olle Lidgren, Utvecklingsenheten på tel: 073-270 45 58.
Vid frågor om Härnösands kommuns förstudie Framtidens Livsmedelsindustri kontakta Anneli Kuusisto, Utvecklingsenheten, mail: Anneli.kuusisto@harnosand.se