Landsbygdskväll Höga Kusten
  2021-09-23
VÄLKOMMEN

Du är välkommen till en digital kväll med temat bo och leva. Se konkreta exempel från Höga Kusten och lyssna till kunniga inom ämnet samtala om trender och framtid. Du får också chans att prata med andra deltagare under kvällen

Höga Kusten är ett hetare varumärke än någonsin och fler ser möjligheterna med ett liv på landsbygden här. Det spirar bland bygderna med flera initiativ och utvecklingstankar för en attraktiv plats att bo och leva på. Hur tar vi till vara på intresset, växlar upp och får fler att upptäcka möjligheterna?Datum: 23 September Tid: 18.00-20.00 programstart 18.15

Målgrupp: Lokalbor, föreningar, företagare, politiker och övriga tjänstepersoner.

Plats: Digitalt via Zoom. Länk får du vid anmälan.


PROGRAM

Inledning, en kort inflygning med moderator om landsbygdsutveckling i stort i Sverige idag.  

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling och Thomas Norrby SLU: Höga Kustens varumärke som en motor för Landsbygdsutveckling.
 
Thomas Edblad, fd. VD Sidensjö Sparbank: Boendeutveckling över tid. Priser, finansiering, efterfrågan och utbud. Hur ser efterfrågan på boende och boendemiljöer ut på landsbygden i Höga Kusten?

Filminslag med lokala utvecklingsinitiativ från Höga Kustens fyra kommuner. Möjlighet att ställa frågor.

Breakout rooms: Reflektioner, tankar, idéer, samtala och dela idéer med andra
BOKA IN

2021-09-23
Länk skickas ut i samband med anmälan

icons add to calendar
The registration has been closed since 23/09/2021 12:05.