Nyhetsbrev från Näringslivs- och destinationsutveckling Öppna i webbläsaren.
270 Header n%c3%a4ringsrikt2020

Hej,
En oerhört viktig fråga för näringslivet i Helsingborg är trygghet och brottslighet. För ett par veckor sedan gick en enkät ut till företagen i Helsingborg i samarbete med Tryggare Sverige. På fyra timmar hade vi fått in över 100 svar! Ett tecken på att detta är angeläget. Vi vill ha så många svar som möjligt för att också kunna prioritera rätt utifrån det som kommer fram. Var med och bidra till att vi får en så rättvisande bild som möjligt, läs mer nedan och svara på enkäten du också. Ditt svar är viktigt!

Trevlig läsning och varma vårhälsningar,
image
Annette Melander Berg
Näringslivsdirektör

PS Som företagare hittar du alltid all uppdaterad information om Corona och vad som gäller avseende olika åtgärder och hjälp som finns att få på foretagare.helsingborg.se.
581 HBG   LIFE IN MOTION 4K 1200px
PÅMINNELSE - Hjälp oss att kartlägga brottslighet och otrygghet i näringslivet
För en tid sedan fick Du ett frågeformulär via e-post där vi bad om Din hjälp med att svara på några frågor som handlar om erfarenheter av brott och otrygghet med anledning av den verksamhet som bedrivs av det företag som Du representerar.

Många har redan svarat men vi vet av egen erfarenhet att det är lätt att tappa bort ett e-postmeddelande eller en länk. Därför skickar vi här en påminnelse till Dig som ännu inte svarat.

Har Du redan skickat in formuläret, vänligen bortse från denna skrivelse.


Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men för att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt svarar. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.
 
Välkommen att svara på enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/ftuhelsingborg

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda företag/personer kommer att kunna identifieras. För att garantera anonymitet sammanställs resultaten av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Vi behöver Ditt svar senast den 23 maj men hoppas att Du redan idag har möjlighet att besvara frågorna i enkäten.

Vi ber att redan på förhand få tacka för Din medverkan.

Har Du några frågor angående arbetet för sunt företagande i Helsingborgs stad kan Du kontakta Emelie Esberg via e-post: emelie.esberg@helsingborg.se. Frågor om undersökningen besvaras av Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon 08-29 20 00.

Vänliga hälsningar,
Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Annette Melander Berg, Näringslivsdirektör, Helsingborgs stad
Välkommen att svara på enkäten här
600 office 1209640 1920
Ta chansen att ta ditt företag till nästa nivå med Företagslyftet
Är du företagsledare, affärsutvecklare, produktansvarig eller liknande och vill utveckla ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet? Sök till Företagslyftet – ett program som riktar sig till små- och medelstora företag i Helsingborg!

Läs mer här

Företagslyftet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad.
Läs mer här
576 DSC 2811 1200px
640x640transp Se HBG-frukost i efterhand
640x640transp I går sändes den andra HBG-frukosten live. Hade du inte möjlighet att se den? Ingen fara. Hitta en timme och en kopp kaffe och se frukosten i efterhand här.

Frukosten gästades bland annat av Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv. Jan-Olof delade med sig av spännande perspektiv på näringslivet efter pandemin.

Nästa HBG-frukost är den 14 september.
Här kan du titta på HBG-frukost i efterhand
597 Campus SP
Vill du påverka Helsingborgs utveckling? 
– En ny Science Park skall etableras i Helsingborg och nu har du som företrädare för näringslivet möjlighet att ge din syn på denna satsning!

Välkommen på en digital workshop den 3 juni kl 08:30-10:30

Varför en Science Park i Helsingborg?
Science parks är tillsammans med inkubatorer centrala i regionala innovationssystem över hela världen. En Science Park är förenklat ett verktyg för samverkan mellan akademi, näringsliv och kommun samt katalysator för innovationsbaserad tillväxt och regional utveckling. En mötesplats mellan företag, människor, idéer, kunskap och kreativitet och plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Helsingborgs stad genomför nu en förstudie kring förutsättningar att etablera en Science Park.

Vilka möjligheter ser du som företagare med en Science Park i Helsingborg?
  1. Vilka är näringslivets Drivkrafter för en Science Park i Helsingborg?
  2. Vilken Profilering borde en Science Park i Helsingborg ha?

Platserna är begränsade så först till kvarn gäller. Du anmäler dig här.
Tid: den 3 juni kl. 08:30-10:30
Plats: Teams
Avsändare: Helsingborgs stad
 
Varmt välkommen!
Läs mer här
598 %c3%96P2021 orter A4 09 kopiera
Välkommen att ta del förslaget till översiktsplan ÖP 2021
Översiktsplanen är en ledstjärna för kommunens framtida utveckling av mark och vatten fram till år 2050. Nu finns en ny översiktsplan för hela Helsingborg med fokus på landsbygden och tätorterna tillgänglig för granskning. Granskningen pågår från 3 maj till och med 5 juli 2021.

ÖP 2021 samt dess kartor och texter är digitala. Under granskningen vill vi visa och få synpunkter på förslaget till översiktsplan efter de ändringar som vi har gjort sedan samrådet. I granskningen ingår även en konsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning och samrådsredogörelse.
Ta del av förslaget här
599 Lika m%c3%b6jligheter digital f%c3%b6retagstr%c3%a4ff inbjudan kopiera
Välkommen till en digital företagsträff  om lika möjligheter och social  hållbarhet
Helsingborgs stad arbetar för en inkluderande och öppen stad där mångfalden har en plats och ingen blir diskriminerad. Vi behöver konkreta insatser från många  aktörer för att det ska bli verklighet. Företag som verkar i Helsingborg är viktiga i  detta arbete.

Nu bjuder vi in till ett tillfälle för att lära mer om företagens  viktiga roll i arbetet för social hållbarhet. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle.

Vi ses digitalt den 2 juni kl. 15.00-16.00
Anmäl dig här
Läs de senaste nyheterna på LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
 För att avsluta din prenumeration, klicka här
$$$open$$