Nyhetsbrev från Näringslivs- och destinationsutveckling Öppna i webbläsaren.
270 Header n%c3%a4ringsrikt2020
Hej!
Just nu upplever vi alla annorlunda och ibland väldigt utmanande förutsättningar. Vardagen är förändrad. Under den senaste tiden har vi kommunicerat åtgärdspaket från både stat, region och Helsingborgs stad som en följd av Coronas påverkan på näringslivet. Det är fortsatt viktigt, och det är inte minst viktigt att det går att förstå och ta del av åtgärderna. Därför slår vi ett slag för vår samlade FAQ som ska göra det enkelt att hitta rätt och få hjälp.

Men det är också viktigt att synliggöra och lyfta goda exempel och ingjuta energi och framtidstro när det är tufft. Ett sådant initiativ är Action Helsingborg. Här samlar vi allt det engagemang och den kraft som vi nu också ser som en följd av Corona. Här kan du som företag få hjälp av andra företag eller av invånare. Här kan du också söka medel ur näringslivsfonden Corona med mera.

Slutligen vill jag tacka alla företag som har hjälpt oss att bli bättre. Har man haft en myndighetskontakt får man erbjudande om att vara med i en nöjd-kundundersökning. Vi fick tidigare i april siffrorna för 2019, och dels har vi fler företag än någonsin som har valt att svara och dels har vi det bästa nöjd-kundresultatet sedan undersökningen startade 2011. Vi landade på index 76, vilket tillsammans med Örebro är bäst i landet av större kommuner.

Med önskan om en fin Valborg, varma hälsningar,
image
Annette Melander Berg
Näringslivsdirektör
PS. Ett viktigt behov som vi sett och som i högsta grad är framåtriktat är att företag vill få hjälp med affärsutveckling och att se framåt – igenom krisen. Vi satsar nu på ett projekt inom Familjen Helsingborg som vi kallar Framtidscoach för företagare. Det lanseras nästa vecka – håll utkik! DS.
274 SLF044894 1200px

Arbetsgrupp Näringsliv
Som en följd av Corona har Helsingborgs stad inrättat en arbetsgrupp som specifikt arbetar med frågor kopplade till näringslivets utmaningar. Gruppen har fokus på att ta fram relevanta åtgärder men ansvarar också för att åtgärder kommuniceras på ett bra sätt, och det gäller både statliga, regionala och lokala insatser. Även en grupp med näringslivsrepresentanter finns som arbetsgruppen kan bolla frågor och idéer med. Information om vilka insatser som gjorts hittar du här. Även Action Helsingborg är ett resultat av gruppens arbete.
272 MG 4273 2

Staden har tagit fram en FAQ kopplat till Covid-19 och företagsinformation
Glöm inte bort att du alltid kan hitta information i FAQ:n på foretagare.helsingborg.se. Här hittar du vanliga frågor och svar, samlade länkar till bekräftad myndighetsinformation både från statlig, regional och lokal nivå. Här hittar du också kontaktuppgifter till organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare. Saknar du någon information? Kontakta oss gärna!

Klicka här för att komma till den samlade informationen.
283 SLF018854 1600px

Nya affärsutvecklingstjänster under Coronakrisen
Almi Skåne har tagit fram ett antal helt nya affärsutvecklingstjänster som alla är anpassade för den nya verklighet som företagare måste förhålla sig till. Tjänsternas syfte är att hjälpa bolag att mildra effekterna av Coronakrisen och samtliga nya tjänster är kostnadsfria. Läs om tjänsterna här.

Utöver affärsutvecklingstjänsterna har Almi även lanserat Brygglånet som är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Du hittar mer information om Brygglånet samt låneansökan här.
275 Action

Action Helsingborg samlar upp lokalt engagemang
Action Helsingborg är satsning på lokalt engagemang i tuffa tider. Det är en digital mötesplats där alla kan hitta ett sätt att göra en insats. Den vilar på sex ben där några är skapade direkt med anledning av Coronavirusets konsekvenser.

  • Näringslivsfonden Corona stöttar med pengar och coachning när någon har en smart idé som kan hjälpa det lokala näringslivet.
  • Crowdfunding Helsingborg är ett sätt för invånarna att snabbt och enkelt stötta lokala företag genom donationer, i samarbete med FundedByMe.
  • Företag för företag är en arena för delande av resurser, kompetens och idéer.
  • Engagera dig - här samlar vi några redan etablerade satsningar för den som vill bidra med något till samhället, som appen Nyby och Volontärcenter.
  • Visionsfonden är också en del av Action Helsingborg, den stöttar modiga initiativ som kan förändra och utveckla Helsingborg och tar under våren snabbare beslut på sådant som bedöms kunna göra nytta direkt.
  • Vårdhjälpen ska underlätta för vården att få tillgång till bristvaror som skyddsutrustning och hygienartiklar.

Upp emot 20 företag är redan inne i satsningen på Företag för företag och donerar tjänster. Här kan företag få hjälp med affärsjuridisk rådgivning, fri e-handel, coaching i personalfrågor och mycket mer. Två företag har gått in i crowdfundingprojektet, bland annat Tropikariet som lidit svårt av coronavirusets konsekvenser. Näringslivsfonden corona, där man kan få bidrag på upp till 50.000 kronor för en idé som kommer det lokala näringslivet till gagn, har fått in ett tiotal ansökningar. Två case är redan godkända och Parul Ghosh blev först ut att få pengar från fonden.

Starten har gått, alla kan bidra. Action, helsingborgare!
Läs mer om Action Helsingborg här
282 work4

Work 4 kommer ....
Work 4 var i början av mars färdigplanerad med många inspirerande och läsvärda artiklar. Några som vi hoppas att få publicera i nästa nummer till hösten för i slutet av mars bestämde vi oss för att tänka om och fokusera på artiklar som präglar den tid vi går igenom just nu men utifrån det positiva som sker. Det är många som går igenom otroligt tuffa tider samtidigt som vi ser många idéer som förverkligas och skapar framtidstro. Bakgrunden till ”Your Local Hero” och #hejahelsingborg är två bra exempel som ni kommer att kunna läsa om. Har du någon bra och positiv story som har kommit ur den kris vi befinner oss i just nu – dela den gärna med oss via mail till work@helsingborg.se. Work 4 kommer ut i början på juni.
276 D6I8748 1200px

Näringslivsrådet
Tidigare i år fattade Helsingborgs stad beslut om att inrätta ett näringslivsråd. I rådet sitter representanter för akademi, staden och näringslivet och syftet är att tillsammans sätta fokus på och driva viktiga frågor för näringslivet i Helsingborg. Utgångspunkten är näringslivsprogrammet som antogs i februari. I rådet finns nu exempelvis representanter för olika branscher som fastighet, handel, logistik, kemiteknik, nya utvecklingsbolag, företagsorganisationer och Lunds Universitet/Campus Helsingborg. Första mötet sker 3 juni.
279 MG 3257 1 ny

Förbättrat företagsklimat och nöjdkundindex
Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg för företagsklimatet år 2019 jämfört med året innan och man ökar sitt NKI-värde med 5 enheter. Helsingborgs stad har nu, tillsammans med Örebro, det högsta resultatet bland de befolkningsmässigt största kommunerna i Sverige och det högsta egna resultatet sedan mätningen startades.
Läs mer här
281 IMG 3635 1 800px

Almis program 'Digital landsbygd' har tidigarelagts
Företagen får genom programmet dels verktyg för att komma igång med sin digitalisering, men även stöd med att skapa nya värden inom företagen för att öka deras konkurrenskraft och fortsatta framgång. På grund av rådande omständigheter erbjuds 4 webinarier redan nu i maj.

Läs mer här
 För att avsluta din prenumeration, klicka här
$$$open$$