Stressmysteriet!
Stockholm, Sverige | 18/11/2021 13:00
ANMÄLAN TILL LIVESTREAMING

Varmt välkommen till ett unikt tillfälle att få lyssna till Clas Malmström och hans föreläsning om stressysteriet!

Så vad är det egentligen som händer på en högpresterande och samtidigt hälsofrämjande arbetsplats?  Och vad kan vi göra för att inte bara förebygga o-hälsa utan tvärtom rentav stärka hälsan? Hur kan det komma sig att sambanden mellan positiv stress och god hälsa är lika starka som de mellan negativ stress och o-hälsa?

Vad är det som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk o-hälsa? Ännu ett mysterium som behöver avtäckas. De flesta som blivit sjukskrivna är nämligen inte sjuka i egentlig bemärkelse...

Det här får du ut av mötet med Clas Malmström

- Ni får svaren på vad som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk ohälsa.
- Stressforskningen visar att utbrändhet och utmattning inte beror i första hand på överansträngning på jobbet.
- Ni får lära dig vad mental styrketräning är och hur man främjar stresstålighet på både individ- och gruppnivå.
- Verktygen för att åtgärda de två typerna av ohälsa; patologisk och funktionell.

Pris 695kr ex moms

Anmälan avser en länk till den livesända föreläsningen.
Länken skickas ut en timma innan föreläsningens start.

Observera att anmälan är bindande.
BOKA IN

18/11/2021 13:00

icons add to calendar
Fyll i dina uppgifter här:
Är din anmälan en del av en gruppbokning (5 pers eller fler)
Vill du ha fakturan via e-post?
The registration has been closed since 18/11/2021 13:00.