Publikom 2020
 STOCKHOLM| 02-03 DECEMBER
ANMÄLAN
VÄLKOMMEN TILL PUBLIKOM 2020

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.

 Anmälan avser två heldagar med ett kunskapsspäckat konferensprogram inkl, luncher och fika
i utställningen samt den inspirerande banketten med trerättersmeny.
 Kan du inte gå båda dagarna? Du kan välja att anmäla dig till endast en av konferensdagarna.

Anmäl fler än 5 personer, var 6é går gratis! (OBS! Går inte att kombinera med annat erbjudande)

Observera att anmälan är bindande, det går dock att överlåta din plats på annan person vid eventuell sjukdom eller annat förhinder.
BOKA IN

02/12/2020 08:00

icons add to calendar

Vänligen fyll i din anmälan här!