Kurs med Ida Infront: Arkivvård


Webbkursen arkivvård går igenom de olika arkivvårdstyper som finns i arkivklienten. Vi går igenom normalisering, gallring samt flytta arkiv. Detta innebär uppsättning av ett nytt arkivvårdsjobb (med urvalsregler och normaliseringsregler) och hur vi sedan startar och genomför arkivvårdsjobbet. ​
Inför utbildningen kommer ett övningshäfte med övningar att skickas ut. Dessa övningar är frivilliga att genomföra men vid eventuella frågor kan dessa tas under utbildningstillfället. Efter genomförd utbildning kommer kursmaterial att skickas ut. ​
Förkunskap: Behörigheter som arkivarie i administratörsklienten krävs. 
Datum: 2 maj
Plats: Microsoft Teams
Tid: 13:30 - 15:00

Pris: 1 000 kr


För frågor angående kursen, vänligen kontakta kurser-iipaxarchive@idainfront.se
Anmälan
Anmälan sker via vårt anmälningsformulär på respektive kurstillfälle. Saknar kursen ett planerat datum kan du anmäla ditt intresse till kurser-iipaxarchive@idainfront.se

Avbokning
Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 1 veckor innan kurstillfället. Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

Betalning
Priset för schemalagda kurser hittar du på respektive kurstillfälle. Fakturering sker efter avslutad kurs. Samtliga priser är exklusive moms.

Välkommen med 

din anmälan

Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.