OPPROP ENERGIPRIS 2022
267 Skjermbilde 2022 03 18 130949
Til:
Statsministerens kontor
Finansdepartementet
Næringskomiteens medlemmer

  Kopi:Olje- og energidepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet


Opprop fra bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen:
               Ta politisk ansvar – iverksett tiltak for å begrense økningen av matvarepriser pga energiprisene nå!

Verdikjeden for mat er samfunnskritisk! Som samfunn er vi avhengig av at hele verdikjeden fungerer; råvareproduksjonen hos bøndene, bearbeiding til forbrukerprodukter i foredlingsindustrien og distribusjon gjennom de ulike kanalene fram til forbrukerne.

Næringsmiddelbedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen er veldig fornøyd med at det er iverksatt flere tiltak for å bedre råvareleddets økonomi. Og ikke minst for at regjeringen i Hurdalerklæringen lover å tette inntektsgapet.

Kostnadsveksten i slakteri og foredlingsindustrien det siste året har vært formidabel! Bedrifter rapporterer om 150-300 prosent økning i høyere kostnader for strøm og gass. I tillegg slår oljeprisene nå kraftig inn, både gjennom dyrere transportkostnader og som bestanddel i produkter (f eks emballasje) og utstyr (f eks paller og kasser) som industrien benytter. Også for servicepersonell som hentes inn for nødvendig vedlikehold, er reisekostnadene økt.

Effekten av den voldsomme kostnadsveksten er i ferd med å påføre matindustrien betydelig tap. For å sikre at Norge har en robust, nasjonal, driftssikker og komplett verdikjede for mat over hele landet der det fortsatt er konkurranse, må det til økonomiske grep nå.

  • Det må innføres en strømordning som gir matindustrien tilgang til strøm på «normale, historiske» betingelser
  • Varetransporten må få lavere kostnader, for eksempel:
- Redusert veibruksavgifter - eller gi midlertidig anledning til lastebiler å kjøre på avgiftsfri diesel

- Stanse CO2-avgiften midlertidig

- Bompengesatsene for laste- og varebiler settes til satsen for personbiler

Bedriftene i kjøtt og fjørfebransjen har lav inntjening – to til tre prosent er ganske vanlig. Den kostnadsveksten som nå rammer sektoren, vil i sin helhet måtte videreføres til forbrukeren dersom ikke myndighetene iverksetter avbøtende tiltak. Kostnadsveksten tilsier at prisøkninger til forbruker ved neste justeringsvindu 01.07. Dette vil komme på toppen av en forventet betydelig økning i engrosprisene for helt slakt, altså råvareprisene.

Kjøtt- og fjørfebransjen kan ikke vente lenger – vi ber om at nødvendige kostnadsbegrensende tiltak iverksett nå!
268 Skjermbilde 2022 03 18 131125
STØTT OPPROPET HER
FØLGENDE KJØTT- OG FJØRFEBEDRIFTER HAR SIGNERT OPPROPET
Prima Brands AS H Mydland AS Horns Slakteri AS
Røros Slakteri AS 273 Smedstuen AS%2c Dal Roar Stang Kjøtt AS
Johs Jacobsen Kjøtt AS Inderøy Slakteri AS Røroskjøtt AS
Bjerke Spekemat & delikatesse AS Helgeroa Spekevarer AS Finn Hunstad AS
H A Hanssen AS Furuseth AS Axel Andersen AS
Grilstad AS Svindland AS Håland Kjøtt AS
Alf Strøm-Larsen AS Jens Eide AS Ertnes Kjøtt AS
Fatland AS Toten Kjøtt AS Kuraas AS
Gabbas AS Manstad Kjøtt AS Håland Kjøtt AS
Annis Ringebu AS Annis Oslobukta AS Annis Mathallen AS
Brødr Ringstad AS Danish Crown Foods Norway AS Dava Foods Norway AS
Eidsmo Kjøtt AS Fana Kjøtt AS Jæder Ådne Espeland AS
Gunnar Ruud Catering AS H Brakstad Eftf AS Jonas H Meling AS
Kanda AS M Opstad AS Per’s Kjøkken AS
Ole Ringdal AS Toten Eggpakkeri AS Trondheim Slaktehus AS
A Idsøe Stavanger AS Aasheim Kjøtt AS Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS
Nordfjord Kjøtt AS Nordfjord Kjøtt AS
Slakter Eftedal AS
FormID: 2207
https://klf.sk/opprop

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
The registration has been closed since 21/03/2023 12:00.