Velkommen til
KLF-forum
Åpenhetsloven (kun for medlemmer)

14/12/2023 13:00 - 13:45

Påmeldingsskjema finner du lenger nede på denne siden.
KLF inviterer til Medlemsforum: Åpenhetsloven

En av KLFs medlemsbedrifter har oppfordret oss til å etablere et 'bransjesamarbeid' for å følge opp enkelte utfordringer i forhold til Åpenhetsloven. Vi tror det er en veldig god ide, og etablerer nå et eget forum for erfaringsutveksling og oppfølging for medlemmene. Et slikt bransjesamarbeid kan inngå som en del av aktsomhetsvurderingene som kreves.

Deltakelse i 'KLF Medlemsforum – Åpenhetsloven' kan være med å svare ut oppgavene gitt i §5c i loven. Med utgangspunkt i regnskapstall for 2022 ser vi at din bedrift kanskje er omfattet, eller blir det i løpet av de neste par årene.

Hvem Åpenhetsloven gjelder for
Fra 1. juli 2023 er alle virksomheter som overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
  1. Salgsinntekt over 70 millioner kroner
  2. Balansesum over 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk pliktig til å følge «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», ofte kalt Åpenhetsloven.
Status oppfølging Åpenhetsloven i kjøtt- og fjørfebransjen
Gjennom en undersøkelse som gikk ut til 20 av KLFs medlemsbedrifter som er, eller raskt kan bli omfattet, ser vi at loven i stor grad etterleves. Vi ser at flere bedrifter som ikke er omfattet per i dag, likevel er i gang med å implementere loven i sin virksomhet. Vi ser også at en del bedrifter har forbedringspotesial. Det gjelder særlig for nettpublisering og at den ikke er omtalt eller vedlagt i årsrapporten. Variasjonen er stor for hvordan dette gjøres i bedriftene. Til info, så svarte 1 av 5 i KLFs kartlegging at de hadde fått spørsmål fra eksterne om Åpenhetsloven.

Sted
Online (KLF-studio)

Pris
Gratis for medlemmer

Program
  • Åpenhetsloven – en kort oppdatering om hva det betyr for bedriftene
  • Hva skal «KLF Medlemsforum – Åpenhetsloven» være?
  • Et par bedrifter forteller hvordan de presenterer sine aktsomhetsvurderinger og hva de tenker framover
  • Bransjesamarbeid for å løse felles utfordringer i hht Åpenhetsloven - er det noen bransjeutfordringer KLF skal ta tak i?
  • Ønsker om innhold/tema og tidspunkt for neste møte.
  • Hvordan bedriften kan registres seg som deltaker i «KLF Medlemsforum – Åpenhetsloven»
Påmeldingsfrist: 14.12.2023 kl. 12:00 (en time før sendingen)
HUSK DATOEN
14/12/2023 13:00 - 13:45
Innledere

612 DSH Thea Kjendlie

Thea Kjendlie
kommunikasjon- og bærekraftsjef 
Den Stolte Hane

218 Bjorn Ole 1920x1080 2 1024x576 modified

Bjørn-Ole Juul-Hansen
administrerende direktør
KLF

Påmeldingskjema

logo autofill knownlogo autofill known
logo autofill knownlogo autofill known