Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
168 Juni 2017
Månadsbrev juni 2021
Här kommer sista månadsbrevet före sommaren, nästa kommer i september.

Sommar & sol leder tyvärr ofta till dammiga grusvägar – så se till att dammbinda ordentligt, tips finns på vår Youtube-kanal.

Vi på REV hoppas att alla våra engagerade enskilda väghållare får en skön sommar med möjlighet till avkoppling. Kansliet är öppet hela sommaren men kommer som vanligt att begränsa telefontiderna till förmiddagar 9-12 under veckorna 27-32.

170 driftsbidrag.just
Sök särskilt driftbidrag!
Ni väghållare som får årligt driftbidrag från Trafikverket har också möjlighet att söka särskilt driftbidrag för underhålls- och upprustningsarbete. I flera regioner finns det fortfarande pengar kvar för åtgärder under 2021.

Exempel på bidragsberättigade arbeten är förstärkning av vägsträcka med ca 10 cm. 0-32 bärlagergrus då ingår också bidrag till nytt slitlager. Utbyte av trummor med en diameter större än 500 mm. är en annan bidragsberättigad åtgärd.

Svar från ministern
Justitieminister Morgan Johansson bekräftade den 2 juni att REVs förslag om förändring av ersättningsregler för anslutning till enskilda vägar inkommit till justitiedepartementet och ligger för beredning.

Förhoppningsvis kan det leda till mer flexibla regler för inträdesersättning i samfällighetsföreningar.

Läs hela det skriftliga svaret 
Järnvägskorsningar – ”Där järnväg och väg möts”
Den 10 juni är internationella plankorsningsdagen 2021. Var rädd om dig – tågets stoppsträcka är lång. Där väg och järnväg möts – det är vad plankorsning handlar om. Tåg kan ha en stoppsträcka på fler kilometer, det betyder att trafikantens uppmärksamhet är mycket viktig för att förhindra olyckor. Var uppmärksam på vägmärken och signaler och titta själv längs spåren.

I det svenska järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar, av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Många av de oskyddade övergångarna korsar enskilda vägar och ett 1000-tal av REVs medlemsföreningar har sådana.

172 j%c3%a4rnv%c3%a4gskorsningens dag 10 juni
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$