Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
173 september 2016
Månadsbrev september 2021

Höst med skyfall och skadade vägar
Efter en vacker och varm sommar så kom hösten snabbt! Ett kylslaget augustiväder med mycket regn har väl de flesta av oss fått uppleva, även om få har haft det så blött som boende i region Gävleborg. Skogsstyrelsen i distrikt Gävleborg har nu inlett ett särskilt projekt för att samla in underlag för en översikt hur ovädret drabbat de enskilda vägarna som betjänar skogsbruket. Detta med anledning av att många väghållare har fått bekymmer med bortspolade vägavsnitt och/eller att stora mängder virke inte har kunnat transporteras till industrin på grund av för dålig bärighet till följd av allt regnvatten. Efter sammanställningen kommer det vidare undersökas om möjligheten till statligt stöd för reparationer och bärighetshöjande åtgärder, likt det stöd staten ställde upp med efter de skogsbränderna 2014 och 2018.
Gäller försäkringen för vägskadorna?
Flera av REV:s medlemmar har anmält översvämningsskador och bortspolade vägavsnitt till förbundets försäkringsgivare. Men, beskedet är klart och tydligt – skadehändelse skyfall/översvämning är inte en sådan skadeorsak som egendomsförsäkringen omfattar vad gäller väg och markanläggning. Byggnad som föreningen kan ha och egendom i denna omfattas dock av försäkringen vid skyfall/översvämning.
175 A bro IMG 7508liten
Så tar du hand om din bro
Är du förvaltare av anläggningsobjekt eller byggnadsverk? Då kan den här informationsdagen vara intressant.
Efter den här dagen kommer du som deltagare:Ha god kännedom om hur en konstruktion fungerar
  • Veta varför man bör inspektera och vilka krav som gäller
  • På bästa sätt kunna ta hand om resultatet från en inspektion och planera åtgärder därefter
  • Kunna redogöra för de hjälpmedel och verktyg som finns inom området.
Dagen genomförs digitalt på distans via Teams den 19 oktober mellan 09.30 och 15.00. Det finns ca 10 platser kvar och kurskostnaden är 3700 kr. Arrangör är TRV/Trafikverksskolan
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
REV:s stämma
Avslutningsvis så måste också puffas för förbundets uppskjutna stämma, som planeras till den 30 oktober på Vasagatan i Stockholm. I nästa nummer av REV-bulletinen som kommer ut den 1 oktober får du läsa om programmet- Välkomna!
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$