Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
182 November m%c3%a5nadsbrev 2016
Lyckad stämmodag
I lördags så kunde REV äntligen hålla stämma. Deltagarna bjöds på intressanta och uppskattade föreläsningar av Bengt Johansson, Therese Svedberg och Håkan Weberyd. Men, dessförinnan så svarade dessa tre tillsammans med Karin Hammarlund på medlemmarnas frågor, alltifrån vägteknik till lantmäteri, juridik samt allmänna föreningsfrågor blev kompetent belyst av expertpanelen!

Under själva stämman kunde förbundets ledamot med särskilt ansvar för ekonomin, Claes Henckel, berätta att ekonomin är mycket god i förbundet, varpå stämmodeltagarna beslutade om oförändrad medlemsavgift för innevarande verksamhetsperiod 2021 – 2022. Styrelsen omvaldes.

image
Höstens kurser
Höstens kursprogram är nu i det närmaste klart. Det kommer att innehålla fyra kurstillfällen med grundkursen i olika kurslokaler i landet samt två digitala kurstillfällen med grundkursen online via Microsoft Teams.

De digitala kurserna var mycket uppskattade i våras men våra kursledare ser också fram emot att återigen kunna träffas på traditionella fysiska kurser.

Håll utkik på hemsidan den närmaste veckan.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$