Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
231 Vitsippor m%c3%a5nadsbrev maj 2016
Den nya §43a för att ändra andelstal
Den nya lagbestämmelsen §43a i anläggningslagen är nu klubbad av Riksdagen och börjar gälla den 1 juli 2022. I korthet innebär den nya bestämmelsen att vägföreningar genom stämmobeslut, med 2/3-majoritet, kan besluta om att ändra andelstal för redan befintliga medlemsfastigheter. De ändrade andelstalen får inte strida mot anläggningslagens bestämmelser, vilket bland annat innebär att fördelningen av driftskostnaderna ska spegla fastigheternas användning av vägen. Stämmobeslutet ska även omfatta frågan om vilken ersättning som ska betalas till följd av det förändrade andelstalet.

För att de beslutade andelstalen ska bli gällande krävs att de godkänns och registreras av Lantmäteriet innan de kan läggas till grund för en uttaxering. Lantmäteriet kommer att ta betalt för sitt arbete, men hur principerna för denna avgift blir vet vi inte. Redan sedan tidigare finns liknande godkännanden (t.ex. §24a och §43) och i de fallen tillämpar Lantmäteriet fasta avgifter. REV kommer givetvis att förespråka att avgifterna för godkännande enligt §43a ska vara så låga och förutsägbara som möjligt.

Den nya lagen är tillämplig för samtliga samfällighetsföreningar, däribland vägföreningar och vägsamfälligheter, som förvaltar en gemensamhetsanläggning och är därmed inte begränsad till att enbart avse vägar. REV kommer i god tid före 1 juli att gå ut med mer information kring den nya lagstiftningen. Eftersom vägföreningar har olika grundförutsättningar, utifrån bland annat gällande förrättningsbeslut, har vi för avsikt att även ta fram praktiska exempel för att belysa hur och när den nya lagen kan användas.
 
Vårens kurser - sista anmälningsdag närmar sig
Det finns fortfarande platser kvar för grundkursen i kurslokal, men sista anmälningsdag närmar sig: Göteborg 10 maj (sista anmälningsdag 5 maj), Östersund 12 maj (8 maj) och Stockholm 19 maj (15 maj).

Gå till www.revriks.se och klicka på Kurser för mer information och bokning. Tänk på att logga in först för att få de rabatterade medlemspriserna. Även resten av kursprogrammet under perioden maj-augusti kan bokas via hemsidan.

228 kursbild
233 20220427 riksdagen
Besök i Riksdagen
I samband med debatten och beslutet om §43a besökte REV Riksdagen och förbundets anställda och förtroendevalda tog tillfället i akt att med riksdagsledamöter diskutera ytterligare förbättringar som behövs, alltifrån bekymmer med Skatteverkets nya momshantering till det försämrade stöd från Trafikverket som alltfler enskilda väghållare upplever.

Det fanns givetvis också tillfälle till trevliga samtal om det fina engagemang som finns i hela landet kring våra enskilda vägar och möjlighet att glädjas åt att REVs gamla ”Finlandsmodell” nu blir lag.

Från vänster på bilden: REV:s lantmätare Therese Svedberg, REV:s vice Ordförande Mikael Näslund och Vice ordförande i Trafikutskottet, Anders Åkesson (c)

128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$