Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
234 Juni 2017
REV söker en till lantmätare
Med anledning av vårt ökande medlemsantal och ökande mängd frågor inom lantmäteri- och föreningsförvaltningsområdena har REV för avsikt att förstärka kansliet med ytterligare en lantmätare. Anställningsprocessen hanteras av Signera Rekrytering. Sista ansökningsdag är den 6 juni.

https://www.signerarekrytering.se/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=241&rmlang=SE
image
Webbinarier – en nyhet för rådgivningen
Vi kan nu erbjuda webbinaruim i olika ämnen. Ett webbinarium är en kostnadsfri "minikurs" där någon av våra experter håller en kort presentation i ett aktuellt ämne och därefter avslutar med en frågestund. På det sättet får deltagarna chansen att få svar på både sina egna och andras frågor.

Våra webbinarier hålls i första hand dagtid på eftermiddagarna.
Mer om webbinarierna kan du läsa här:

https://www.revriks.se/nyheter/2022/anmal-dig-till-webbinarium/
640x640transp 237 TRV gd 220518
REV har träffat Trafikverkets nya generaldirektör
Den 18 maj träffade REVs ordförande Uno Jakobsson (till vänster) tillsammans med regionansvarige Väst, Christer Ångström (till höger), Trafikverkets nye generaldirektör, Roberto Maiorana (i mitten) och avdelningschefen Carin Ahnlund.

Det var ett givande möte. Roberto Maiorana lyssnade mycket intresserad på det vi hade att framföra. Förutom att tala om REV och den enskilda väghållningens villkor fanns också tillfälle att tala om det allt sämre fungerande stödet till det statsbidragsberättigade vägnätet.

REV efterlyser en ny inriktning på Trafikverkets verksamhet för den enskilda väghållningen. Förbundet ser ett stort behov av flera anställda utredare, som på ett bättre sätt skulle kunna möta den stora efterfrågan på rådgivning och dialog om rätt insatser för vägarna.


128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$