Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
259 juli2022
Öppettider under sommaren
Kansliet är öppet hela sommaren men kommer som vanligt att begränsa telefontiderna till förmiddagar 9:00 - 12:00 under perioden 1 juli - 12 augusti. Om du har behov av rådgivningsinformation andra tider är det ett utmärkt tillfälle att utforska vår nya digitala handbok Vägopedia, se nedan för mer information.
Välkommen Sandra!
Rådgivning i lantmäterifrågor har ökat den senaste tiden och för att möta upp mot det har vi glädjen att kunna välkomna Sandra Naenfeldt som en ytterligare lantmätare på kansliet. Sandra har många års erfarenhet som förrättningslantmätare på statliga lantmäteriet och på kommunala lantmäteriet i Uppsala, och kommer nu närmast från Trafikverket.

Sandra börjar sin anställning på kansliet 1 september och kommer främst att arbeta med rådgivning via telefon och mejl, vara kursledare och skriva artiklar i Bulletinen.
Nya momsfrågan
I dagarna kommer två enskilda väghållare med REVs stöd skicka in ansökan till Skatterättsnämnden angående Skatteverkets ställningstagande att samfällighetsföreningar ska momsregistreras. Prövningen kan komma att leda till en ändring av Skatteverkets ställningstagande. Så fort mer information finns att ge publiceras den på www.revriks.se

Den förening som beslutar sig avvakta att momsregistrera sin verksamhet kan med fördel hänvisa till dessa fall. Målnummer kommer att publiceras på REVs hemsida så snart dessa har erhållits från Skatterättsnämnden.
image
Hitta det du söker på Vägopedia
Om du under våra sommartider själv vill leta information rekommenderar vi dig att använda vår nya digitala handbok Vägopedia.
Du når Vägopedia via ”Medlemssidorna” på hemsidan www.revriks.se, men eftersom Vägopedia bara är till för våra medlemmar krävs inloggning med medlemsnummer och lösenord.
För inloggning/nytt lösenord gör så här:
  • gå till vår hemsida www.revriks.se
  • klicka på Glömt lösenord
  • ange ert medlemsnummer (det står på REV-fakturor och i adresseringen på REV-Bulletinens baksida)
  • klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord (minst fem tecken) två gånger enligt anvisningarna
På ”Medlemssidorna” kan du också själv göra adressändringar och lägga till eller ta bort personer i styrelsen.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$