Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
261 augusti1
Ny lantmätare på plats
Nu är vår nya lantmätare Sandra Naenfeldt på plats på kansliet. Eftersom rådgivningsbehovet i lantmäterifrågor har ökat rekryterade REV ytterligare en lantmätare på försommaren och har nu för första gången två heltidsanställda lantmätare på kansliet. Sandra kommer främst att arbeta med rådgivning via telefon och mejl, vara kursledare och skriva artiklar i Bulletinen. Välkommen Sandra!

262 inspelning220902
Studioinspelning av kurs
Vår digitala grundkurs har varit mycket uppskattad och i våras spelades även fortsättningskursen in för att kunna användas digitalt. För att vidareutveckla och förbättra grundkursen har materialet omarbetats och kompletterats så att innehållet bättre beskriver förvaltningen av en samfällighetsförening som är i full drift.

Fredag 2 september spelade vi in den i studio tillsammans med Trafikverket och den kommer inom kort att dyka upp i vårt kursutbud på www.revriks.se, se Kurser.
Ändra mottagare av Bulletinen
Utgivningen av Bulletinen nr 3 närmar sig och om ni vill ändra mottagare eller lägga till ytterligare mottagare i er styrelse kan ni göra det via hemsidan senast 11 september. En mottagare per förening är kostnadsfritt, ytterligare mottagare kostar 80 kr/år per person. Ändring av mottagare gör ni själva på www.revriks.se,  ”Medlemssidor/Föreningsadministration/Styrelse”. Inloggning med medlemsnummer och lösenord krävs.
Om ni saknar lösenord gör så här:
  • gå till vår hemsida www.revriks.se
  • klicka på Glömt lösenord
  • ange ert medlemsnummer (det står på REV-fakturor och i adresseringen på REV-Bulletinens baksida)
  • klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord (minst fem tecken) två gånger enligt anvisningarna
På ”Medlemssidorna” kan ni också själva också göra adressändringar, lägga till eller ta bort personer i styrelsen och läsa vår digitala handbok Vägopedia.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$