Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
165 Maj 2017.1
Månadsbrev maj
Äntligen kan vi hälsa sköna maj välkommen! Våren, och knopparna, har tvekat men nu kan vi nog snart räkna med en grönskande tid framför oss.
Här på REV har vi fulltecknat med aktiviteter, rådgivning och medlemsservice just nu. Nyheten med digitala kurser har blivit en succé där alla kurser blivit fulltecknade. Vi har nu planerat in en ”extraföreställning” den 18 maj, passa på att anmäl er innan även den blir fullbokad. Vi kan också konstatera att årets medlemsavier har landat hos er medlemmar samt att REVs råd kring samfälligheters årsstämmor i corona-tider har visat sig helt riktiga efter ett domslut tidigare i april. Dessutom har vi nyheter från kansliet i detta fullspäckade nyhetsbrev!

Domstolen upphäver föreningsstämma
En medlem i en samfällighetsförening i Västra Götaland överklagande till Mark- och miljödomstolen att samtliga beslut skulle upphävas då föreningsstämman inte hållits på ett korrekt sätt. I det aktuella fallet hade två personer samlats för att räkna i förtid avlämnade röster och därefter hölls ett möte med några få deltagare som benämndes föreningsstämma. Det hölls alltså inte någon föreningsstämma till vilken medlemmarna blivit kallade. Domstolen anser att det tillämpade förfarandet, utan samtycke av samtliga medlemmar, medfört att stadgarnas bestämmelser om kallelse av medlemmarna till stämma inte följts. Föreningens medlemmar har därför betagits sin rätt att delta vid föreningsstämman.

Domstolen lägger ut texten ytterligare och anger att även om röstning kan ske med fullmakt och fullmaktsinstruktion, vilket är frivilligt, måste fortfarande en fysisk stämma hållas.
Medlemsavierna för 2021 är nu skickade
De föreningar som mottar aviseringen via epost bör redan ha fått dem. Rubriken är "Inkommande faktura från REV - Riksförbundet Enskilda Vägar" och avsändaren "Inexchange" (noreply@inexchange.se).

Avgiften för er förenings väglängd beräknas på antal påbörjade kilometer. Det innebär exempelvis att om ni har 4150 meter väg så anges att ni betalar för 5 km. Er vägförenings medlemskap löper på tills vidare under förutsättning att avgiften betalas senast på förfallodagen.

Om ni inte får avin kan det bero på att ni har fel kontaktuppgifter till er fakturamottagare inlagda i medlemsregistret. Ha gärna som vana att regelbundet gå in under Medlemssidor och kontrollera att era uppgifter i medlemsregistret är uppdaterade.
Anders lämnar och ersätts av Anders
REVs kanslichef sedan 6 år, Anders Östberg, har valt att lämna riksförbundet för att gå vidare i karriären. Han ersätts av Anders Lundell som varit aktiv i REV i ett drygt decennium, först som styrelseledamot och sedan 2017 som anställd rådgivare på kansliet.
  • Det ska bli roligt och givande att fortsätta arbetet med att utveckla REV och ytterligare spetsa till vår medlemsservice, säger Anders Lundell. Vi har bland annat en kommande stor satsning på vår rådgivning som kommer att presenteras längre fram.
REV tackar Anders Östberg för de här åren och önskar honom lycka till på hans nya arbetsplats.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage