Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
278 Banner v%c3%a4gdagen2023 600px
Vägdagen 2023
Lördag 18 mars 2023 är det dags för REV:s Vägdag på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping. Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter för alla som sitter i en styrelse för en vägförening.

Ett omfattande program med olika sessioner med föredrag kompletteras med specialinbjudna företag som i utställningsdelen erbjuder sina produkter och tjänster. Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar. Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Deltagandet är gratis för medlemmar, men anmälan måste göras på:
www.revriks.se/vagdag
image
Ny telefonväxel
Torsdag 1 december bytte kansliet telefonväxel – men telefonnumret till växeln är fortfarande 08-20 27 50. Den nya växeln har bättre stöd för kansliets användartjänster kopplade till vårt medlemsregister, vilket ska underlätta i kontakten med våra medlemmar.

Precis som tidigare är det mycket viktigt att ni har medlemsnumret tillgängligt när ni ringer till oss. Bytet innebär också att vi går över till en Telia-baserad operatör.
Varning! Flera föreningar utsatta för bedrägeri
Några av våra medlemsföreningar har nyligen blivit utsatta för bedrägeri. Exempel på sådant bedrägeri har varit att en person som tecknar föreningens konto, t.ex. kassören, får ett sms med information om att någon beställt ett nytt bank-ID i dennes namn med uppmaningen att ringa upp ett nummer och följa instruktioner. Om så sker töms föreningens konto dock på alla pengar; föreningen har således blivit utsatt för förfärligt brott genom ett falskt meddelande. I och med att kassören förletts att följa instruktioner så betecknas brottet som bedrägeri inte ett dataintrång.

Försäkringen som ingår i medlemskapet hos REV täcker inte bedrägeri, däremot gäller den dataintrång. Exempel på intrång kan vara: att någon hackar sig in i era datasystem där man bereder sig tillgång till information som leder till en ekonomisk förlust.
Glömt lösenord till hemsidan?
För att använda Vägopedia och våra andra medlemssidor på hemsidan behöver ni medlemsnummer och lösenord för att logga in. Lösenordet är gemensamt för föreningens styrelse. Gör så här om ni har glömt ert lösenord och behöver ett nytt:
  • gå till vår hemsida www.revriks.se
  • klicka på Glömt lösenord
  • ange ert medlemsnummer (det står på REV-fakturor och i adresseringen på REV-Bulletinens baksida)
  • klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisningarna
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$