Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
299 vinterv%c3%a4g och tr%c3%a4d
296 instagram new 2016 logo D9D42A0AD4 seeklogo.com
REV åter på Instagram
Efter att en tid ha gått på sparlåga är REV:s Instagramkonto åter aktivt. För att hitta oss sök efter revenskildavagar eller Riksförbundet Enskilda Vägar. Instagram en utmärkt kanal i sociala medier för att följa och publicera innehåll med # (hash-tagg).

Mest aktuellt just nu är #revvägdag (Vägdagen 18 mars) men REV publicerar ofta material med #revriks och den som själv gör inlägg om sin vägförening kan med fördel använda #vägförening i sina inlägg så blir de lättare att hitta för andra. Sök/följ gärna själv dessa, de går att följa på liknande sätt som man följer ett konto.
Lantmäteriet höjer avgifterna
Den 1 februari införde Lantmäteriet flera förändringar rörande avgifter och timtaxor. För REV:s medlemmar innebär Lantmäteriets höjda avgifter markant ökade kostnader vid förändring av andelstal. Avgifterna för att registrera ändade andelstal efter styrelsebeslut enligt 24 a § anläggningslagen höjs från 1 800 kr till 3 250 kr samt från 600 kr/fastighet till 700 kr/fastighet utöver den första. Lantmäteriets kostnad för att godkänna överenskommelse enligt 43 § höjs från 3 600 kr till 6 500 kr samt från 600 kr/fastighet till 700 kr/fastighet utöver den första.
Läs mer i kommande nummer av REV-Bulletinen eller på Lantmäteriets hemsida


297 Banner v%c3%a4gdagen2023 600px
Vägdagen delvis digital
Intresset för Vägdagen har varit mycket stort och det begränsade antalet platser (280 st) är i det närmaste fullbokade. För att möjliggöra för fler att i viss mån ta del av programmet kommer inledningen med politiker, panelen med experter samt förbundsstämman att sändas digitalt via vår Youtube-kanal. Den som följer de digitala sändningarna kommer dock inte att kunna ställa frågor utan endast ta del av det som presenteras.

Boappa är inte REV
Intresset för Boappa har varit stort men vi måste förtydliga att det inte är en tjänst som REV tillhandahåller. Kansliet kan alltså inte svara på några frågor om själva användningen av appen eller hur man kommer igång, utan det görs av Boappa. Kontakta dem på hej@boappa.se eller läs mer om hur du kommer i kontakt med dem på www.revriks.se/medlemssidor/boappa/ där också koden för att aktivera appen finns.

Två vanligare frågor av generell karaktär som kommit till kansliet är:

Måste föreningen ha årsmötesbeslut för att börja använda Boappa?
Nej, eftersom det är ett verktyg för styrelsens arbete kan styrelsen bestämma själv om man vill testa Boappa, och eftersom det inte är förenat med någon kostnad under ett år blir det inte heller en budgetfråga för 2023.

Finns det möjlighet att ladda in uppgifter om medlemsfastigheterna och dess ägare från Lantmäteriets fastighetsregister?
Nej, i dagsläget går det inte att göra det med Boappa.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$