Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
300 ekonomi 600px
Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden 

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Skatterättsnämnden delar därmed principiellt Skatteverkets uppfattning i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022. Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det allmänna och moms) ska därmed debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar.

- Vi får analysera utslaget och fundera om vi ska söka en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson beskedet och fortsätter:
- Det noteras särskilt att ordföranden i nämnden och två av ledamöterna gick på REV:s linje, att det inte ska utgå moms på en samfällighetsförenings uttaxering, vilket naturligtvis väger tungt inför REV:s ställningstagande. Men, även om REV nu väljer att söka ändring hos Högsta förvaltningsdomstolen så bör en medlem i REV med högre årsomsättning än 80.000 kr ej avvakta att momsregistrera sin verksamhet eftersom en eventuell ändrad slutlig utgång av momsfrågan sannolikt kommer att dröja till våren 2024. I det fall Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens besked kan medlemmen rätta sin momsredovisning. Besked om REV avser att överklaga kommer inom kort.

Här finns en länk till Skatterättsnämndens beslut (Dnr 74-22/I & 75-22/I)

För att ge möjlighet till frågor och kompletterande information om moms i en samfällighetsförening kommer vi att hålla webbinarium om nya momsfrågan vid två tillfällen. Läs mer och boka via vår hemsida, klicka på Kurser & Event. Vid dessa webbinarier kommer vi bland annat att gå igenom hur man ska räkna för att se om gränsen 80.000 kr passeras eller inte.

Här finns en länk till vår samlade information om nya momsfrågan

128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$