Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
314 033 Kantsl%c3%a5tter1 600px
Nu är det sommar!
Här kommer sista månadsbrevet före sommaren, och Bulletinen har just anlänt i brevlådorna.

Under sommaren behöver dikena klippas. Det finns en ny film med tips om kantslåtter på vår Youtube-kanal.

Kansliet är öppet hela sommaren men kommer som vanligt att begränsa telefontiderna till förmiddagar klockan 9-12, i år från och med 29 juni till och med 11 augusti.

316 IMG 3777%7ephoto web
Besök hos Bräcke kommun

REV besökte den 30 maj tjänstemän på Bräcke kommun i Jämtland för att prata enskilda vägar och ta till oss av kommunens tankar och planering. Det finns nu en idé inom förbundet att mer strategiskt och uthålligt etablera kontakt med kommunsektorn, i syfte att gynna den enskilda väghållningen. Bräcke kommun har ett väl fungerande system för bidrag till enskilda vägar inom kommunen.

– Bidrag till enskilda vägar är en viktig del för kommunen, berättade gatuchef Michael Larsson som är ansvarig för systemet.

Vi blev mycket väl mottagna och tackar Bräcke kommun för intressanta diskussioner!Påminnelser om medlemsavgift
Under den här veckan skickar vi ut påminnelser till de föreningar som ännu inte har betalt fakturan på sin medlemskapsavgift i REV. Senare under sommaren kommer inloggningsmöjligheten att stängas av för de föreningar som inte betalt, trots påminnelsen. Vi kommer i nästa uppgradering av vårt medlemssystem att införa en automatisk funktion som blockerar inloggning efter en fakturas förfallodag har passerats.

Glömt lösenord

Gör så här om du vill logga in men har glömt föreningens lösenord: Gå till vår hemsida www.revriks.se, klicka på Glömt lösenord, ange ert medlemsnummer, klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisning. Får du inget mail? Titta i din skräppost.

128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$