Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
318 M%c3%a5nadsbrevsbild september 2017
640x640transp 323 kursdeltagare
Höstens kurser, Öppna Hus & Webbinarier
Nu finns höstens kurser, öppna hus och olika webbinarier bokningsbara via hemsidan, gå in på Kurser & Event för mer information och bokning www.revriks.se/kurser-event/

Tänk på att logga in först för att få de rabatterade medlemspriserna. Det erbjuds grundkurser i kurslokal i Tällberg, Linköping, Säffle och Falkenberg, och fördjupningskurser i kurslokal i Jönköping och Stockholm. Det finns även digitala kurstillfällen och, för våra medlemmar, även öppna hus och webbinarier.
320 trafikverketlogo
Trafikverkets marknadsundersökning
Om er förening har fått Trafikverkets marknadsundersökning om kostnader för vägunderhåll så tänk på att det är viktigt att svara på den.

Det årliga statliga driftbidraget som Trafikverket betalar ut till bidragsberättigade föreningar beräknas utifrån en schablonkostnadsmodell för drift av väg som innehåller parametrar för priser, volymer och antal (tex antal plogningar). De värden som idag används i kostnadsberäkningsmodellen samlades in genom marknadsundersökning 2013, och har årligen indexuppräknats med Trafikverkets driftindex för väghållning. Marknadsundersökningen genomförs för att se om det kan vara så att vissa priser förändrats mer än vad Trafikverkets prisindex justerat dem med.

Marknadsundersökningen har skickat till ca 25% av de föreningar som mottar statligt bidrag så om ni inte har fått den är det inget konstigt med det.

1x1 327 hos trafikverket 230905
1x1
REV hos Trafikverket

Idag var REV:s ledningsgrupp hos Trafikverket och diskuterade behov av förbättrat statligt stöd till enskilda vägar.

Från Trafikverket deltog generaldirektören Roberto Maiorana och avdelningschefen Carin Ahnlund. REV representerades av ordförande Uno Jakobsson och de bägge vice ordförandena Christer Ångström och Mikael Näslund.

- Det var ett konstruktivt och fruktbart möte kommenterar Uno Jakobsson, bland annat hade vi möjlighet att ingående tala om den senaste tidens skyfallsskador och vilket stöd Trafikverket har till de enskilda väghållare som drabbats.

Från vänster i bild: Mikael Näslund, Carin Ahnlund, Christer Ångström, Roberto Maiorana, Uno Jakobsson.
322 Fotot%c3%a4vling 600px
Fototävlingen
I Bulletinen nr 2 utlyste vi en fototävling på temat ”Sommarens vägarbete”. Skicka in högupplösta bilder senast 1 oktober till info@revriks.se tillsammans med avsändarens kontaktuppgifter, föreningens namn och gärna en kort beskrivning av arbetet som pågår. Vi kommer att publicera ett antal vinnande bilder i Bulletinen nr 4/2023, som får varsin Triss-lott.
Villkor: Obegränsad rättighet för REV att använda alla inskickade bilder i REVs verksamhet.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$