Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
image
Skyfallsskador på enskilda vägar
Riksförbundet har uppmärksammat Regeringen på de problem med omfattande vägskador som drabbat enskilda väghållare nyligen, se förbundets framställan här 


Vid förbundets möte med Trafikverkets generaldirektör förra veckan framkom att för de väghållare som har statsbidrag (årligt driftbidrag) verkar anslagna medel för åtgärdande av skyfallsskadorna räcka till. Men, det saknas tillräckligt underlag för att veta omfattningen av de skador som drabbat alla de enskilda väghållare som inte har statsbidrag. Därför ber REV er nu om hjälp med att klarlägga förhållandena:

  • Enskilda väghållare utan statsbidrag ombeds inkomma med besked om skadeläget (helst per mejl) till uno.jakobsson@revriks.se eller till någon av förbundets regionansvariga. REV:s ordförande, Uno Jakobsson, kan även nås på 070-735 87 56.

Ert besked och redovisning av skadeläget behövs senast den 15 september 2023.

128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$