Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
330 M%c3%a5nadsbrev oktober 2017
Skyfallsskadorna
REV arbetar vidare med att övertyga regeringen om att staten borde ta ett större ansvar för sådana omfattande skador som drabbade flera enskilda väghållare till följd av skyfallen i augusti och september. Stödet bör även omfatta vägföreningar som inte har årligt statligt bidrag. Det har också gjorts framställningar i saken genom en motion från en enskild riksdagsledamot.

Läs motionen på riksdagen.se

333 Svinpest 600px
Afrikanska svinpesten påverkar enskilda vägar
Inom zonen med afrikansk svinpest kring Fagersta, Norberg och Virsbo påverkar reglerna för att hindra smittspridning delvis skötseln av enskilda vägar. Det är tillåtet att göra arbeten med körytan så länge manskap och maskiner befinner sig på vägen, exempelvis grusning, hyvling, potthålslagning och snöplogning. Det är däremot inte tillåtet att dika eller genomföra arbeten med vägtrummor. Arbeten i grönområden är inte tillåtet.

Är man osäker eller vet med sig att en åtgärd omfattas av restriktionerna kan man, om det finns särskilda skäl, ansöka om undantag: Afrikansk svinpest – ansökan om undantag - Jordbruksverket.se

Eventuella frågor gällande restriktionerna bör ställas direkt till Jordbruksverket:jordbruksverket.se/kontakta-oss

(information och bild från jordbruksverket.se)

335 kursdeltagare
Höstens kurser och Öppna Hus
Höstens kurser och Öppna Hus börjar bokas upp men det finns fortfarande platser kvar till de flesta. Logga in för att få medlemspris och boka sedan via www.revriks.se/kurser-event

Gör så här om du vill logga in men har glömt föreningens lösenord: Gå till vår hemsida www.revriks.se, klicka på Glömt lösenord, ange ert medlemsnummer, klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisning. Får du inget mail? Titta i din skräppost.

128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$