Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
342 december
Vi önskar alla våra medlemsföreningar 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
343 Banner v%c3%a4gdagen2024 600px
Vägdagen 2024
Lördag 16 mars 2024 är det dags för REV:s Vägdag på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter för alla som sitter i en vägförenings styrelse. Ett omfattande program med olika sessioner med föredrag kompletteras med specialinbjudna företag som i utställningsdelen erbjuder sina produkter och tjänster. Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar.

Deltagandet är gratis för medlemmar, men anmälan måste göras. Läs mer och anmäl er via:
www.revriks.se/vagdag


344 V%c3%a4lkommen600px2024
Digitala stämmor
Det är stadgarna som avgör om stämmor får hållas helt digitalt eller inte. Från den 1 januari 2024 gäller dessutom en lagändring som innebär att stämma får hållas helt digitalt om extraordinära omständigheter kräver det, även om det inte framgår av föreningens stadgar.

I förarbetena till lagändringen har det även klarlagts att det saknas bestämmelser i lag som hindrar att stämma hålls digitalt för samfällighetsföreningar, utan det är vad som anges i stadgarna som är avgörande.

Organisationsnummer och ideell vägförening
Redan i slutet av 2021 började Skatteverket tillämpa en snävare tolkning gällande vilka ideella föreningar som kan få organisationsnummer. Det ledde till att ideella vägföreningar (ideella föreningar som förvaltar väg) inte längre får organisationsnummer utan istället hänvisas till lantmäteriet för att begära en förrättning och bilda en samfällighetsförening.

Ett par föreningar som fick avslag av Skatteverket överklagade med REV:s hjälp till Kammarrätten, som tyvärr gick på Skatteverkets linje. Föreningarna gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som i november i år meddelade att ”prövningstillstånd inte beviljas”. Det innebär att Skatteverkets tillämpning ligger fast och att ideella vägföreningar i dagsläget inte kan få något organisationsnummer.

REV kommer att hålla ett webbinarium torsdag 14 december där ideella vägföreningar som saknar organisationsnummer med fördel kan ställa sina frågor.

Glömt lösenord till hemsidan?
För att använda Vägopedia och våra andra medlemssidor på hemsidan behöver ni medlemsnummer och lösenord för att logga in. Lösenordet är gemensamt för föreningens styrelse. Gör så här om ni har glömt ert lösenord och behöver ett nytt:
  • Gå till vår hemsida www.revriks.se
  • Klicka på ”Glömt lösenord”
  • Ange ert medlemsnummer (det står på REV-fakturor och i adresseringen på REV-Bulletinens baksida)
  • Klicka på ”Byt lösenord”, du får då ett mejl med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord (två gånger enligt anvisningarna)
  • Titta i skräpposten om du inte får mejlet inom ett par minuter
  • Dela lösenordet med styrelsen
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$