Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
357 Mars m%c3%a5nadsbrevsbild 2018 3
Ökat statliga bidrag
För 2024 har det statliga bidraget till enskilda vägar som betalas ut av Trafikverket ökat betydligt. Det uppgår i år till totalt drygt 1,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 2023 då det låg drygt 1,3 miljarder kronor. Det innebär att budgeten för särskilda driftåtgärder nu uppgår till 370 miljoner kronor, jämfört med 119 miljoner kronor år 2023. Hör er gärna för med er utredare på Trafikverket om möjligheten att söka bidrag för större projekt, till exempel brorenoveringar eller åtgärder med större dagvattentrummor. Läs mer


355 Banner v%c3%a4gdagen2024 600px
Vägdagen i Sollefteå
Deltagandet är gratis för medlemmar men anmälan måste göras i förväg, se nedan. Lördag 16 mars 2024 blir det en heldag fylld av intressanta programpunkter. Främst ett omfattande program med föredrag i aktuella ämnen och en utställardel där företag erbjuder sina produkter och tjänster. Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar.

Läs mer om Vägdagen
https://www.revriks.se/vagdag-2024/
Deltagandet är gratis för medlemmar, men anmälan måste göras i förväg


Höjd momsgräns 2025
I den av riksdagen antagna budgeten för 2024 ingår att beloppsgränsen för höjs från 80.000 kr till 120.000 kr från och med den 1 januari 2025. Detta innebär att färre samfällighetsföreningar kommer att beröras av kravet att momsregistrera sig. Föreningar som ligger nära den nu gällande gränsen 80.000 kr exklusive moms och bidrag från Trafikverket och kommunen, och som ännu inte har registrerat sig för moms, bör ha den kommande höjningen i åtanke innan eventuell momsregistrering görs. Läs mer


356 kurs IMG 0702 liten
640x640transp Vårens kurser
640x640transp Nu finns vårens kurser bokningsbara via hemsidan, gå in på Kurser & Event för mer information och bokning www.revriks.se/kurser-event/

Tänk på att logga in först för att få de rabatterade medlemspriserna. Det finns digitala kurstillfällen varje månad. Det erbjuds även grundkurser i kurslokal i Malmö, Ösmo och Tierp, och fördjupningskurser i kurslokal i Vänersborg och Borlänge.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$