Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
300 ekonomi 600px
Beslut i momsfrågan från Högsta Förvaltningsdomstolen 
I tisdags så beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att ändra Skatterättsnämndens beslut och förklara att samfällighetsföreningar som uttaxerar sina medlemmar i enlighet med av lantmäteriet åsatta andelstal ej ska debitera moms på det uttaxerade beloppet.

Läs avgörandet från HFD 

- Det visade sig att såväl Skatteverket som Skatterättsnämnden haft fel i sin bedömning om samfällighetsföreningar som uttaxerar sina medlemmar ska belägga debiteringen med moms kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson beskedet och fortsätter:
- För en överväldigande majoritet av våra medlemmar innebär detta en stor lättnad och mindre administrativt krångel. Exakt hur de föreningar som redan hunnit momsregistrera sig och förnärvarande redovisar moms nu ska förfara utgår jag ifrån att Skatteverket snarast ger besked om. Men, med tanke på utgången bör ju alla de föreningar som under några år nettobetalat moms till staten kunna begära att få tillbaka dessa medel.

I avvaktan på klargöranden från Skatteverket har REV bett våra anlitade momsexperter ge råd i saken

Läs råden 

REV kommer inom kort ha ett möte med ansvariga inom Skatteverket och så fort det finns mer och tydlig information att ge så kommer vi att publicera den.

Redan idag finns dock information via skatteupplysningen 0771-567 567 om momsdeklaration, länk till en inspelning 
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$