Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
358 Mars
Domen i HFD om momsen
Hela momshanteringen från Skatteverkets sida är ytterst beklaglig och har i onödan drabbat väldigt många föreningar. Men, i och med HFD - Högsta förvaltningsdomstolens dom har slutligen fastslagits att föreningar som uttaxerar sina medlemmar i enlighet med av lantmäteriet fastställda andelstal inte ska belägga uttaxeringarna med moms.
Någon möjlighet för en samfällighetsförening som uttaxerar för driften av sin anläggning att göra avdrag för ingående moms finns därmed inte heller och saken återgår till för hur det var innan februari 2022; momsen på leverantörsfakturor blir en ren kostnad för föreningarna.

Det är nu många praktiska frågor som kräver svar. Den 14 mars har REV ett möte med ansvariga inom Skatteverket. Så fort det finns information att ge kommer vi publicera den på hemsidan.

362 Banner v%c3%a4gdagen2024 600px v2
Vägdagen i Sollefteå fullbokad
Vår avsikt är att sända inledningen med politiker och panelen med experter digitalt via vår Youtube-kanal så att fler kan ta del av dem. Vi håller i skrivande stund på att säkerställa den tekniska utrustning som behövs och informerar er via hemsidan om hur det går. Den som följer de digitala sändningarna kommer dock inte att kunna ställa frågor utan endast ta del av det som presenteras. Sessioner med föredrag kommer inte att sändas digitalt.

Håll utkik på hemsidan när det närmar sig.
www.revriks.se/vagdag-2024
Har ni rätt kontaktuppgifter till er fakturamottagare?
I slutet av mars kommer fakturorna för REV-medlemskapet att skickas ut. Säkerställ redan nu att ni har rätt person med aktuella kontaktuppgifter i REVs medlemsregister. Uppgifterna kan kontrolleras och ändras på www.revriks.se Medlemssidor / Föreningsadministration / Styrelsen – Gör det så undviker ni att fakturan kommer på avvägar!.

OBS! kräver inloggning!

För inloggning/lösenord gör så här: gå till vår hemsida www.revriks.se, klicka på Glömt lösenord, ange ert medlemsnummer, klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisning.
Får du inget mail? Titta i din skräppost.
1x1 365 Johan 2017
1x1
Ny regionansvarig i Norr
Johan Granlund, sedan 2019 förtroendevald i REVs styrelse och hemmahörande i Bäsna utanför Borlänge, har den 22 januari utsetts till ny regionansvarig Norr i förbundet. Johan har en gedigen kunskap om allt som rör vägteknik, både praktiskt och teoretiskt, och är själv vice ordförande i en samfällighetsförening med 10 kilometer väg och närmare 300 fastigheter anslutna.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$