Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
150 december
Månadsbrev januari 2021
Få gånger har vi väl längtat efter ett nytt år som vid detta årsskifte. Och vad många längtar efter är väl egentligen inte till det nya, utan mer en återgång till det normala som vi hade innan pandemin. Kan man få hoppas på ett gott nytt återinfört 2019…? Vi på REV fortsätter att försöka informera våra medlemsföreningar om hur coronan påverkar vägsamfälligheternas verksamhet.

Uppdaterad information om årsmöten under pandemin
REVs rekommendation gällande stämmor är i dagsläget att antingen skjuta upp dessa om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter. Vi har uppdaterat vårt informationshäfte samt kompletterat den med en ny, utvecklad fullmakt. Corona-informationen beskriver hur ni kan agera om ni inte kan genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar. Det finns också svar på de vanligaste frågorna.

Ni hittar den nya informationen här.
Välkommen tillbaka Bengt!
REV tar nya tag nu under 2021, och satsar på den bästa rådgivningen och medlemsservice någonsin. Bland annat så förstärker vi återigen rådgivningen i form av Bengt Johansson. Han kommer senast från Trafikverket men är sedan tidigare känd av våra medlemmar som vår expert inom väg- och trafikfrågor. Bengt kommer att jobba måndag-onsdag med REVs medlemmar.

Ni hittar hans kontaktuppgifter här https://www.revriks.se/kontakt/kansliet/
151 IMG 0555 utsnitt 1314x1530
Begränsad rådgivning i lantmäterifrågor
REV fortsätter vår jakt på ny lantmätare, och tyvärr har vi inte hittat någon långsiktig lösning ännu. Just nu har riksförbundet anlitat konsulter som svarar på medlemmarnas frågor rörande lantmäteri. Därför har vi sammanlagt bara 10 timmar lantmätar-expertis i veckan att erbjuda våra medlemmar. Medlemmarna kan alltså inte längre själva välja att få direktkontakt med en lantmätare, dessa samtal går via kansliet.  

Hemsidan blir därför extra viktigt i detta skede, och i december ökade besöken på revriks.se med nästan 20%. Glöm inte att ni måste begära nytt lösenord första gången ni är inne på vår nyrenoverade hemsida.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$