Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
280 Banner v%c3%a4gdagen2023 600px
Vägdagen i Jönköping
Intresset för Vägdagen i Jönköping lördag 18 mars 2023 är stort och många anmälningar har redan kommit in. Deltagandet är gratis för medlemmar men anmälan måste göras i förväg, se nedan.

Det blir en heldag fylld av intressanta programpunkter. Främst ett omfattande program med föredrag i aktuella ämnen och en utställardel där företag erbjuder sina produkter och tjänster. Till den gemensamma inledningen är politiker inbjudna för att diskutera frågor som är aktuella för enskilda vägar. I panelen med REV:s experter besvaras ett antal knepiga frågeställningar. Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Deltagandet är gratis för medlemmar, men anmälan måste göras i förväg:

www.revriks.se/vagdag

281 Utst%c3%a4llare600px

Har ni rätt kontaktuppgifter till er fakturamottagare?
I slutat av mars kommer fakturorna för REV-medlemskapet att skickas ut. Säkerställ redan nu att ni har rätt person med aktuella kontaktuppgifter i REV:s medlemsregister.

Uppgifterna kan kontrolleras och ändras på https://revriks.se/medlemssidor/foreningsadministration/styrelsen/

OBS! kräver inloggning
Glömt lösenord till hemsidan?
För att använda Vägopedia och våra andra medlemssidor på hemsidan behöver ni medlemsnummer och lösenord för att logga in. Lösenordet är gemensamt för föreningens styrelse. Gör så här om ni har glömt ert lösenord och behöver ett nytt:
  • gå till vår hemsida www.revriks.se
  • klicka på Glömt lösenord
  • ange ert medlemsnummer (det står på REV-fakturor och i adresseringen på REV-Bulletinens baksida)
  • klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisningarna (minst fem tecken)
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage