Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
369 Maj 2017.1
Remissvar till Trafikverket
REV:s remissyttrande gäller Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering under åren 2026–2037. REV tar upp bland annat behovet av en total genomlysning av hur det enskilda vägnätet behöver organiseras i framtiden för att tillgodose en robust infrastruktur för boende, näringsliv, det rörliga näringslivet och utgöra alternativa körvägar vid oförutsedda händelser på det allmänna vägnätet. Delar av detta material har även spelats in till den sittande utredningen för översyn av statsbidrag till enskild väghållning.

Läs remissyttrandet i sin helhet
Har du koll på parkslide?
Så här på våren kan det vara bra att vara observant på eventuella nya skott som kommer upp i närheten av ställen där det har grävts invid vägen. Till exempel för ett trumbyte eller anläggande av en ny infart till en fastighet. Om ni ser den här typen av "sparris-liknande" skott är det med hög sannolikhet den invasiva växten parkslide. Nyetablerade bestånd kan med framgång bekämpas, men växer beståndet sig stort är det mycket svårt.

Läs några av våra artiklar:

Bekämpa eller låta stå kvar?
Så ser parkslide ut
1x1 373 kursbild
1x1
Gå kurs om hur du sköter er enskilda väg
Vi håller vår grundkurs tillsammans med Trafikverket och den omfattar lagregler, föreningsförvaltning, vägteknik, stadgebegrepp, förrättningsfrågor, styrelsearbete, andelstalsbegrepp och trafiksäkerhet. Just nu finns online-kurser bokningsbara i maj, juni och augusti. Vi har också kurser i kurslokal i Överkalix 21 maj och Storuman 22 maj, tag chansen när vi besöker delar av landet där vi inte håller kurser så ofta.

Boka din kurs på hemsidan

Men vänta inte för länge, bokningen för kurserna i maj stänger om några dagar.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$