Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
152 December 2017
Vintern har tagit sitt grepp över landet med kyla och på de flesta håll rikligt med snö. REV har mycket information och råd om hur ni som enskilda väghållare bäst tar hand om er väg under vintern som ni hittar på vår hemsida. Nu stundar sportlov och med det en ökad trafik, då är det bra att vara förberedd!
Flitiga med svar på remisser
Som intresseorganisation för landets enskilda väghållare är REV en remissinstans för de frågor som berör våra medlemsföreningar. Under januari så har riksförbundet haft möjlighet att vara med och påverka makthavarna med två remissvar.

Det första gällde Trafikverkets regeringsuppdrag att se över trafikens påverkan ur miljöaspekter och har i det uppdraget tittat på möjligheten för enskilda väghållare att öka den biologiska mångfalden samt bevara kulturlandskapet runt om i landet. REV anser att det är en positiv åtgärd under förutsättning att anslaget ökas i motsvarande mån som medel kan komma att användas till sådana ändamål. REV ser framförallt fördelarna med att enskilda väghållare därigenom skulle kunna få hjälp med att delfinansiera bekämpningen av invasiva arter, som blomsterlupin och parkslide i vägområden. REV:s remissvar

Den andra remissen rörde Trafikverkets transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037 där REV har inkommit med synpunkter.

Från Riksförbundets sida noteras ett ständigt ökat behov av rådgivning från våra medlemsföreningar. Det är därför anmärkningsvärt att Trafikverket drar ner på sin organisation vad gäller utredare, vars uppgift är att bistå väghållarna. Här vill REV se en förändring i Trafikverkets prioriteringar. REV:s remissvar

Dessutom tar REV chansen att lyfta upp plogningsfrågan. Riksförbundet har under flera år pekat på problemen med den ordning som Trafikverket tillämpar med upphandlade baskontrakt där  REV har visat på risken för utslagning bland tillgängliga entreprenörer. Trafikverket har nu noterat ett minskat intresse för vintertjänster bland entreprenörer, vilket i flera fall inneburit höjda priser för vägföreningarna.
Glöm inte att uppdatera era lösenord!
Vår nya hemsida ligger i ett nytt system och av säkerhetsmässiga skäl har det inte varit möjligt att flytta de gamla lösenorden till det nya systemet. Därför måste alla föreningar beställa nytt lösenord.

Gå in på revriks.se, skriv in medlemsnummer för din förening och klicka på "Byt lösenord" så skickas ett mejl med en länk i där du sedan får möjlighet att byta till ett nytt lösenord. Samma mejl skickas till alla registrerade mejladresser till personer kopplade till föreningen.

Passa samtidigt på att uppdatera alla uppgifter för er förening och glöm inte att vi vill ha mejladresser till de styrelsemedlemmar som ska ha tillgång till våra Medlemssidor.
159 aug2017 251
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$