Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
366 April 2016 2
Utredning om förrättningsverksamhet
En särskild utredare ska göra en översyn av lantmäteriets organisering i syfte att förbättra förutsättningarna för både det statliga och de kommunala lantmäterimyndigheterna att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i Sverige. Det är dagsläget oklart i vilken mån anläggningsförrättningar kommer att ingå i utredningen. Fastighetsbildning är lantmäteriets verksamhet där bland annat avstyckningar görs och gemensamhetsanläggningar bildas.

Fick du fakturan med brev?
För er vars förening fick REV-fakturan med brev vill vi påpeka att det är enkelt att istället få den på mejl. Allt fler går nu över till mejl, det går snabbare och är bättre för miljön – gör det du också!

Uppgifterna kan ändras på vår hemsida Medlemssidor / Föreningsadministration – gör det nu! Se också till att fakturamottagaren har en mejladress angiven, helst en privat som fortsätter vara aktuell även vid byte av arbetsplats. Det går också bra med en föreningsgemensam mejladress.

OBS! kräver inloggning!

För inloggning/lösenord gör så här: gå till vår hemsida www.revriks.se, klicka på Glömt lösenord, ange ert medlemsnummer, klicka på Byt lösenord, du får då ett mail med en länk, klicka på länken ange valfritt lösenord två gånger enligt anvisning.
Får du inget mail? Titta i din skräppost.


367 puff vagopedia
Vägopedia, enkelt att komma åt!
Vägopedia är den online-baserade och vidareutvecklade versionen av vår klassiska handbok EVA-REV. I Vägopedia finns allt som har med enskilda vägar att göra. Här finns informationstexter, frågor & svar, filmer, bilder, mallar och externa länkar i ett stort antal ämnen som rör enskilda vägar. Det enda du behöver göra för att ta del av Vägopedia är att logga in med medlemsnummer och lösenord.

Vi provar Vägdagen i ett mindre format
Den stora Vägdagen som hållits i Jönköping 2023 och i Sollefteå i mars i år har varit mycket uppskattad och lockat ca 300 deltagare båda gångerna. Vi prövar nu under våren även Vägdagen i ett något mindre format och det sker på Viktoria Hotell & Konferens i Uppsala tisdag 14 maj klockan 13-18. Vägdagen är kostnadsfri och bara öppen för våra medlemmar, anmälan görs under Kurser & Event på vår hemsida.

OBS! kräver inloggning!
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage